งบประมาณประจำปี 2560

Super User

Super User

รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ

รับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับมอบเงินจากนายหิรัญ ศุภมณีวิทย์ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท เมืองรีสอร์ทชะอำ จำกัด เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หาทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ กำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเฉพาะมาตรา 9 กล่าวคือ “มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับสมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติ หรือชะลอ การศึกษาของนักศึกษาผู้ใด ด้วยเหตุเพียงผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่า 30% ของนักศึกษาทั้งหมด หรือประมาณ 3,300 คน
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เพียรสวัสดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในโครงการ “รวมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี 2561”

รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ เพียรสวัสดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในโครงการ “รวมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี 2561” และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อวันก่อนนี้ ณ บริเวณชายทะเลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคล
เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา

 

Read more...

ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ระยะที่ 3
ความยาว 609 เมตร พร้อมที่ระบายน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ระยที่ 3 ความยาว 609 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) เลขที่ 29/2561 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผลการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะที่ 3

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account