ข่าว

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

นวัตกรรมโดรนไล่ช้าง

มรภ.เพชรบุรีสืบสานพระราโชบายพัฒนาท้องถิ่น คิดค้นนวัตกรรมโดรนไล่ช้าง

หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์และทีมนักศึกษา ได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ลงพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กจ.7 เขาหุบเต่า พื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำการบินโดรนที่ติดตั้งลำโพงแล้วใส่เสียงผึ้ง มาบินทดสอบเพื่อไล่ช้างป่าที่ออกมากัดกินพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า การใช้โดรนติดลำโพงแล้วใส่เสียงผึ้งไล่ช้างป่า เกิดจากการที่นักศึกษาไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการหนูน้อยจ้าวเวหา ทางช่องไทยพีบีเอส แล้วได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคนมตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงได้มีแนวคิดในการนำโดรนมาใช้ประโยชน์ในการไล่ช้างป่าออกจากพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านในเขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จึงได้มอบหมายให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบชิ้นงาน ด้วยการนำโดรนติดลำโพงแล้วใส่เสียงผึ้งเข้าไปทดสอบในการไล่ช้างป่าออกจากพื้นที่ทางการเกษตรและถนนที่ใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร

          สำหรับผลการทดสอบ มีความพึงพอใจกันทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีหรือทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพราะเมื่อช้างได้ยินเสียงผึ้งก็หลบลงข้างทาง ไม่ปะทะเจ้าหน้าที่โดยตรง เป็นการลดความเลี่ยงและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น แต่จะเห็นได้ว่าโดรนต้องมีคนบังคับ ในอนาคตจะใช้วิธีควบคุมแบบอัตโนมัติเพื่อให้โดรนทำงานด้วยตนเอง โดยมีการกำหนดแนวเขตป้องกันการบิน และการใช้เสียงผึ้งไล่ช้างป่าในระยะยาวทำให้ช้างป่าเกิดการเรียนรู้และจดจำ อาจมีการเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เข้าไป เช่น การฉีดพ่นสารน้ำที่ทำให้เกิดผลกระทบกับระบบการดมกลิ่นของช้าง

          นายเอกชัย พึ่งแย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมว่า ก่อนนำโดรนขึ้นบินในบริเวณดังกล่าวได้ทดลองขึ้นบินสำรวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในบริเวณใกล้กิ่งไม้หรือต้นไม้ใหญ่ว่าสามารถทำการบินได้หรือไม่ สถานการณ์จริงจะได้ไม่ผิดพลาด จากนั้นเตรียมโดรนให้พร้อม ติดลำโพง ทดสอบฟังก์ชั่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนปัญหาที่พบขณะนำโดรนขึ้นบินคือในเรื่องของแสงสว่างช่วงเวลาพลบค่ำ บางช่วงพบกับกิ่งไม้ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้น จึงต้องมีการติดไฟเพิ่มที่โดรน  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและรักษาความปลอดภัยให้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากจะต้องประเมินเส้นทางการหนีของช้างป่า เพื่อไม่ให้ช้างป่าตกใจซึ่งอาจทำอันตรายกับคนหรือสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงได้

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

MOU โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

 

ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมรับฟังการแนะนำโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ก่อนที่จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารออมสิน โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กับมหาวิทยาลัย 39 แห่ง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ธนาคารออมสินร่วมดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระยะที่ 2) ให้เป็นไปอย่างยั่งยืนตามความจำเป็นรอบด้าน 4 มิติ คือ การมีงานทำ การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษา การเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ธนาคารออมสินจึงได้บูรณาการเชื่อมโยงการทำงานที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการขึ้นจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ภายใต้หลักการดำเนินการ 3 สร้าง คือ การสร้างความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ การสร้างช่องทางการตลาดเพื่อเป็นช่องการในการหารายได้ในแต่ละอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารทางการเงิน ซึ่งสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาคมีองค์ความรู้ ประสบการณ์ บุคลากรและทรัพยากรที่มีความพร้อม รวมทั้งมีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในวงกว้าง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ศึกษาดูงานกองแผนและงานยานพาหนะ

มรภ.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานกองนโยบายและแผน และงานยานพาหนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผน และงานยานพาหนะ เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคและประสบการณ์ทำงานให้กับบุคลากรของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะศึกษาดูงานได้เข้าศึกษาดูงานในฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

MOU โครงการสนับสนุนวิชาการ

MOU โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการปรึกษาหารือการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตกกับการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หลังจากนั้นเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการสนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตกรวม 4 แห่ง กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองร่วมกัน เกิดการบูรณาการด้านการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์พื้นที่ อันนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายและเสริมพลังความร่วมมือให้ได้ทำบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มอย่างศักยภาพ

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account