ข่าว

Super User

Super User

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กำหนดการและขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

Read more...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาประกอบการแหล่งการเรียนรู้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
(Think cafe @ Library) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาประกอบการแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Think cafe @ Library) ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระหว้่างวันที่ 15 - 29 กรกฏาคม พ.ศ.2559 โดยการคัดเลือกใช้วิธีการเปิดซองประมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาประกอบการแหล่งการเรียนรู้

Read more...

รายชื่อนักศึกษาที่ต้องส่งหลักฐานขอใช้บริการอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องส่งหลักฐานขอใช้บริการอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักฐานที่ต้องนำมายื่น มีดังนี้ - สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง - สำเนาใบชำระค่าลงทะเบียน ยื่นหลักฐานได้ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

ดาวโหลด>>รายชื่อนักศึกษาที่ต้องส่งหลักฐาน

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account