สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

Super User

Super User

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ในโอกาสเดินทางมาพบปะพูดคุยในเรื่องของการบริหารจัดการและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการซักชุดครุย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการซักชุดครุยบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการผู้ดำเนินการซักชุดครุยบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2559 - 2560 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน พ.ศ.2561 โดยการคัดเลือกใช้วิธีการเปิดซองประมูล บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 2 เมษายน 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศผลการคัดเลือกผู้ดำเนินการซักชุดครุย

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account