จัดซื้อจัดจ้างระดับคณะ/สำนัก/หน่วยงาน

Super User

Super User

ประกาศรับสมัครอบรมพื้นฐาน กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2-2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 (วันเสาร์ - อาทิตย์)
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2558

Read more...

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 และกำหนดชำระเงินค่ารายงานตัวและเงินค่าบำรุงการศึกษา กำหนดภายในวันที่ 28 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2559 นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2

Read more...

ประกาศ รับสมัครพนักงานประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ สาขาฟิสิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศ รับสมัครพนักงานประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ สาขาฟิสิกส์

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account