สำนักวิทยบริการฯ

Super User

Super User

เชิญชมการแสดงโขนเทิดพระเกียรติ ชุด ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ การแสดงผลงานการแสดงโขน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงนาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เชิญชมการแสดงโขนเทิดพระเกียรติ
ชุด ศึกอินทรชิต ตอนพรหมาศ 

การแสดงผลงานการแสดงโขนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงนาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ร่วมอนุรักษ์การแสดงชั้นสูงของไทย
ร่วมสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เวลาตั้งแต่ 16.00 น. เป็นต้นไป
สำรองที่นั่งได้ที่ สาขานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงนาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
38ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทร.032-493268 
แฟกส์.032-493268 
http://hs.pbru.ac.th 
สงวนราคาบัตรละ 80 บาททุกที่นั่ง 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีติดตามรอลงเครดิต ชมฟรี

Read more...

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครูระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ขอบคุณภาพวิดีโอ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

Read more...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ในโอกาสเดินทางมาพบปะพูดคุยในเรื่องของการบริหารจัดการและแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
#
รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account