คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Super User

Super User

รับสมัครอบรมพื้นฐาน ปีการศึกษา 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครอบรมความรู้วิชาพื้นฐาน 4 วิชา
ประจำปีการศึกษาที่ 2/2560

หมายเหตุ : สมัครอบรมออนไลน์และชำระเงินที่ฝ่ายการเงิน
คู่มือการสมัคร

Read more...

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาประชุมชี้แจงขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์/รับรหัสการยืนยันสิทธิ์ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. ตามกำหนดการในเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการปิดระบบ WiFi เพื่อการดำเนินงานการอัพเกรดคอนโทรลเลอร์ Wifi ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.

เรียน ผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งาน WiFi ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เนื่องจากในวัน และเวลาดังกล่าว จะมีการอัพเกรดคอนโทรลเลอร์ Wifi จากทีมช่าง ดังนั้น ทางศูนย์ฯ จำเป็นต้องทำการปิดระบบ WiFi เพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ

Read more...

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 4 อัตรา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ นั้น บัดนี้คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบเแข่งขันเรียบร้อยแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account