ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองการสร้างสถานการณ์การช่วยชีวิตในสภาวะฉุกเฉินฯ จำนวน ๑ ชุด และชุดหุ่นจำลองร่างกายมนุษย์เสมือนจริงฯ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account