ข่าวสำหรับบุคลากร

ประกาศ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการ ประจำเดือน ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ 1845/2558

เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เพื่อ ให้การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2542 จึงแต่งตั้งให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศ แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account