ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เว็บลิงก์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

31

เว็บลิงก์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

33

เว็บลิงก์ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

28

เว็บลิงก์ สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการแข่งขัน LINK Cabling Contest 2017

29

เว็บลิงก์ เข้าร่วมรับรางวัลนักวิจัยและนำเสนอผลงานวิชาการ

30

เว็บลิงก์ ข้าร่วมนำเสนองานวิจัย

30

เว็บลิงก์ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

32

เว็บลิงก์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

31

เว็บลิงก์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เข้าร่วมสัมมนา

31

เว็บลิงก์ พิธีเปิดการแข่งขัน โอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบชิงชนะเลิศภูมิภาคกลาง ประจำปี 2560

30

เว็บลิงก์ รับรายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

45

เว็บลิงก์ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้บริหารระดับสูง พบคณาจารย์และบุคลากร"

30

เว็บลิงก์ โครงการอบรม "เสริมความรู้ การปฏิบัติงานอาจารย์รุ่นใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม"

31

เว็บลิงก์ ต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

31

เว็บลิงก์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

30

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account