ข่าวสื่อสารองค์กร

ฐิติพร  การะเกตุ

ฐิติพร การะเกตุ

คณะมนุษย์ฯ นำนักศึกษาร่วมแสดงงานเพชรบุรดีจัง

รองศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดเวทีลานวัฒนธรรม ลานสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย ในงานเพชรบุรีดีจัง ยังเป็นๆ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 และในโอกาสเดียวกันนี้ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้นำคณะลิเกซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับคณะปี่พาทย์ลิเกโรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ไปจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รับชมด้วย สร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

Read more...

มอบใบประกาศนียบัตร

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน

วันที่ 19 มีนาคม 2531 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โอกาสนี้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันรายการต่างๆ ประกอบด้วย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหนูน้อยจ้าวเวหา สนามที่ 1 Drone Mission Thai PBS

การแข่งขันทักษะวิชาการเกษตร ครั้งที่ 4 รางวัลชนะเลิศ การประกวดการกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง การประกวดแผนธุรกิจเกษตร การประกวดตอบปัญหาทางวิชาการ การแข่งขันสะบัดแส้ (หญิง) การแข่งขันสะบัดแส้ (ชาย)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมอาหาร การประกวดตอบปัยหาทางวิชาการ การแข่งขันแพ็คถุงปลา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

 

 

Read more...

กีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ์

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ นายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันคิ้วนางเกมส์ การแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัย เป็นการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน  

          โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมการแข่งขัน 4 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นอกจากจะมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีกิจกรรมพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรของทั้ง 4 สถาบันด้วย  โดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน

          สำหรับผลการแข่งขัน ทีมนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 5 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชาย รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเซปักตะกร้อชาย รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบตมินตันหญิง รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองชาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันบาสเก็ตบอลชาย

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ยกระดับหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านต้นแบบเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยเกรียบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหัวหน้าทีมร่วมในการทำงาน ซึ่งผักอินทรีย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของโครงการนี้ จะส่งจำหน่ายที่โรงพยาบาลบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และร้านสะดวกซื้อต่างๆ  

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account