Tools
Register Login

TH EN CN   rss

LOADING
PREV
NEXT
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/945053ipv6.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699230sci2558.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/517475673013986998_copy.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/673013986998.jpg

Welcome to PBRU.

 • IPv6 Ready Pioneer Award And IPv…
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภู…
 • ฉันไม่โกง
 • งานพีธีการเข้ารับพระราชทานปริญญา…

IPv6 Ready Pioneer Award And IPv6 Ready Rookie Award

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล IPv6 Ready Pioneer Award And IPv6 Ready Rookie Award สถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน ที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS Mail และ Web

อ่านต่อ..

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภมูมิภาค 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์

อ่านต่อ..

ฉันไม่โกง

I don' t chedt.  เราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกันต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

อ่านต่อ..

งานพีธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558

บัณฑิตรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทางเว็บไซต์ http://dsd.pbru.ac.th/parinya/ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2558 ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2558 และบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ สวนอัมพร.

อ่านต่อ..
หัวข้อข่าว :
You are here: หน้าแรก
เสาร์, 01 ส.ค. 2015
 • ประชาสัมพันธ์
 • ฝึกอบรมสัมมนา
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สำหรับนักศึกษา
 • สำหรับบุคลากร

ประกาศผล IPv6 Ready Pioneer Award And IPv6 Ready Rookie Award

ประกาศผล IPv6 Ready Pioneer Award And IPv6 Ready Rookie Award

ประกาศผล IPv6 Ready Pioneer Award And IPv6 Ready Rookie Award ประกาศผลและรายชื่อสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 ก.ค. 2015 Hits:150 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกทักษะอาชีพ

ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกทักษะอาชีพ

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ. 2558หลักสูตร ธุรกิจกาแฟสด และเครื่องดื่มยอดฮิต และหลักสูตร ธุรกิจการแปรรูปข้าวกล้องไรซ์เบอรี่   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)...

nisanti@min ความคิดเห็น 17 ก.ค. 2015 Hits:151 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2558 ระหว่างวันที่ 18 - 20...

nisanti@min ความคิดเห็น 07 ก.ค. 2015 Hits:267 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศคณะกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอชื่อ นายกสภามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2558...

nisanti@min ความคิดเห็น 25 มิ.ย. 2015 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประชาสัมพันธ์การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประชาสัมพันธ์การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง  ประชาสัมพันธ์การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ประกาศคณะกรรมการสรรหา ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ลงวันที่ 25...

nisanti@min ความคิดเห็น 25 มิ.ย. 2015 Hits:189 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศสรรหากรรมการผุ้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2555 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 25 มิ.ย. 2015 Hits:157 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศสรรหานายกสภา

ประกาศสรรหานายกสภา

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 25 มิ.ย. 2015 Hits:146 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2558 ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14...

nisanti@min ความคิดเห็น 24 มิ.ย. 2015 Hits:191 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ลงทะเบียน บัณฑิต 1-2558

ลงทะเบียน บัณฑิต 1-2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน การชำระเงิน และการสอบปลายภาคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา...

nisanti@min ความคิดเห็น 22 มิ.ย. 2015 Hits:467 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

รับสมัครบัณฑิต 1-2558

รับสมัครบัณฑิต 1-2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 18...

nisanti@min ความคิดเห็น 22 มิ.ย. 2015 Hits:286 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาละเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร"

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร...

@dmin ความคิดเห็น 14 พ.ค. 2013 Hits:1175 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

อบรมหลักสูตร "การพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV/eDLRU" 2 รุ่น

อบรมหลักสูตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-ELTV/e-DLRU” ให้กับครู ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ครู...

@dmin ความคิดเห็น 09 พ.ค. 2013 Hits:1319 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อการสอนมหาวิทยาลัยสู่ E-University (ARIT. โครงการที่ 12) ชื่อกิจกรรม :...

@dmin ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2012 Hits:1442 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ นักวิขาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่  6 ...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:2509 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ พนักงานสายธุรการ นักวิชาการ นักบริหารงาน เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:1813 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕

กำหนดการโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ...

@dmin ความคิดเห็น 01 มี.ค. 2012 Hits:2329 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

การจัดทำ e-Learning on http://sci.pbru.ac.th/moodle วันที่ 4,11,18 ก.พ. 55

การจัดทำ e-Learning on http://sci.pbru.ac.th/moodle วันที่ 4,11,18 ก.พ. 55

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง “การจัดทำ e-learning by Moodle) http://sci.pbru.ac.th/moodle” คณาจารย์ท่านใดสนใจสามารถเข้าอบรมได้ตามวัน...

@dmin ความคิดเห็น 01 ก.พ. 2012 Hits:2512 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

nisanti@min ความคิดเห็น 24 ก.ค. 2015 Hits:246 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ค

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ครั้งที่ 2/2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 23 ก.ค. 2015 Hits:141 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน ประเภทวิชาการ จำนวน 40 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงาน ประเภทวิชาการ จำนวน 40 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 24...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2015 Hits:257 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานประเภทวิชาการ จำนวน 40 อัตรา

ประกาศ รับสมัครพนักงานประเภทวิชาการ จำนวน 40 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 2/2558 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

nisanti@min ความคิดเห็น 03 ก.ค. 2015 Hits:1130 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทกลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศ...

nisanti@min ความคิดเห็น 22 มิ.ย. 2015 Hits:280 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลสอบพนักงานราชการ

ประกาศ ผลสอบพนักงานราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 มิ.ย. 2015 Hits:350 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าในอาคาร Student...

nisanti@min ความคิดเห็น 29 ก.ค. 2015 Hits:19 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล...

nisanti@min ความคิดเห็น 27 ก.ค. 2015 Hits:40 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน...

nisanti@min ความคิดเห็น 27 ก.ค. 2015 Hits:36 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน ๗ รายการ

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน ๗ รายการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน...

nisanti@min ความคิดเห็น 27 ก.ค. 2015 Hits:30 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓...

nisanti@min ความคิดเห็น 27 ก.ค. 2015 Hits:33 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2558

ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศ...

Soontornn Choosenpom ความคิดเห็น 23 ก.ค. 2015 Hits:52 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วม พิธีน้อมสักการะบูรพคณาจารย์ (พิธีไหว้ครู)

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วม พิธีน้อมสักการะบูรพคณาจารย์ (พิธีไหว้ครู)

องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมพิธีน้อมสักการะบูรพคณาจารย์ (พิธีไหว้ครู) วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2015 Hits:118 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ตารางเรียน ศูนย์นอก 1/2558

ตารางเรียน ศูนย์นอก 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์นอก 1/2558 - ตารางเรียนแยกตามชั้นเรียน- รายวิชาที่เปิดสอน

nisanti@min ความคิดเห็น 07 ก.ค. 2015 Hits:133 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ตารางเรียนภาคปกติ 1/2558

ตารางเรียนภาคปกติ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ภาคปกติ 1/2558 - ตารางเรียนแยกตามชั้นเรียน- รายวิชาที่เปิดสอน

nisanti@min ความคิดเห็น 07 ก.ค. 2015 Hits:246 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

nisanti@min ความคิดเห็น 07 ก.ค. 2015 Hits:125 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ทำบัตรทองของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทำบัตรทองของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกชั้นปี ที่สนใจทำบัตรทองของศูนย์วิทยาศาตร์สุขภาพ ส่งต่อโรงพยาบาลพระจอมเกล้า สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงสิ้นเดือน กรดกฎาคม 2558เพียงนำหลักฐานมายื่นดังต่อไปนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. แบบคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิ (ฟรี) ทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ  หลังจากจากยื่นเอกสาร 15 วัน สามารถใช้สิทธิการรักษาได้เลย...

nisanti@min ความคิดเห็น 03 ก.ค. 2015 Hits:155 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง การเปิด - ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54 55 56 57) ภาคการศึกษาที่ 1/2558 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 54...

nisanti@min ความคิดเห็น 01 ก.ค. 2015 Hits:165 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2558

แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ 1062/2558เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>แต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2558

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2015 Hits:103 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ผลการพิจารณาที่พักอาศัย

ผลการพิจารณาที่พักอาศัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยกำหนดยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 23...

nisanti@min ความคิดเห็น 16 เม.ย. 2015 Hits:406 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ระบบให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบให้บริการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดระบบ บริการต่าง ๆ แบบออนไลน์ เช่น ระบบ google App...

nisanti@min ความคิดเห็น 07 เม.ย. 2015 Hits:380 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศ ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศ ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง ด้วยขณะนี้มีที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่างและสามารถเปิดให้บุคลากรแจ้งความจำนงขอเข้าพักอาศัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง  

nisanti@min ความคิดเห็น 25 ก.พ. 2015 Hits:640 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 โดยมีกำหนดยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 1-19ธันวาคม...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ม.ค. 2015 Hits:682 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่11/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีเพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์...

nisanti@min ความคิดเห็น 02 ม.ค. 2015 Hits:565 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

บริการนักศึกษา

bn_mis bn_pbruloan bn_loaninfo bn_slf bn_ktb bn_scholarship bn_conscript bn_jobmua bn_health bn_ubi bn_webboard bn_horpak bn_pbru_act pbru_opac_banner_150

บริการอาจารย์

bn_personelservicetbn_onlineDB bn_cheqapbru bn_pbru_dc bn_pbru_blog pbru_opac_banner_150

บริการออนไลน์

 bnr_don bnr_radio bnr_mail  bnl_180x50isoc1212 bnr_edltv e-learning_banner

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

bn_proquest bn_acm bn_wilson bn_springerlink-logo bn_logoEhost bn_webofscience bn_emeral bn_pubslogo-big bn_logo_ScienceDirect bn_tdc-logo bn_CHE bn_tar-logo bn_ThaiLISE-Book bn_netlibrary bn_springerlink-logo bn_acm bn_acm_dl

คณะวิชา

bn_gradbn_edubn_agrbn_scaat
bn_itbn_hsbn_mitbn_sci
 

สำนัก/สถาบัน

bn_opbn_acadbn_goldbn_rs

หน่วยงานอื่นๆ

 bn_cc bn_council bn_gad bn_plan bn_dsd bn_ctbn_audit
bn_psc bn_km bn_alumni

งานประกันคุณภาพ

bnr_rkpi14 bn_ethics52 bnr_hf bnr_complain bn_cheqapbru bn_km2

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

rss