Tools
Register Login

EN l CN l TH rsstwitteryoutubefacebook

LOADING
PREV
NEXT
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/81886415858.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/24266578965.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/11203781886415858_copy.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/821212124479755558881.png
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/465406UBI_News10072557_2.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/77599079011990488998897901_food_International_copy_copy.jpg
http://www.pbru.ac.th/th/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/79011990488998897901_food_International_copy.png

Welcome to PBRU.

 • กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบั…
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาว…
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ
 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับ…
 • อบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่…
 • สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำ…
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2557

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2557

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557

อ่านต่อ..

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2557

อ่านต่อ..

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ นักศึกษา บุคคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ..

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภาพยาบาล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสภาการพยาบาลทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิสอบเพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

อ่านต่อ..

อบรมหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพรพื้นบ้านเชิงพาณิชย์”

ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สมัครคัดเลือกเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ.2557 หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สมุนไพรพื้นบ้านเชิงพาณิชย์”

อ่านต่อ..

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (ส่วนภูมิภาค)

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ..

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2557

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ 2557 สู้รั้ว....ราชภัฏเพชรบุรี

อ่านต่อ..
หัวข้อข่าว :
You are here: หน้าแรก
พุธ, 30 ก.ค. 2014
 • ประชาสัมพันธ์
 • ฝึกอบรมสัมมนา
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • สำหรับนักศึกษา
 • สำหรับบุคลากร

โครงการบรรยายพิเศษ วัยรุ่นกับการทำธุรกิจ

โครงการบรรยายพิเศษ วัยรุ่นกับการทำธุรกิจ

โครงการบรรยายพิเศษ วัยรุ่นกับการทำธุรกิจ วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฏาคม 2557 ระหว่างเวลา 8.00- 10.30...

nisanti@min ความคิดเห็น 24 ก.ค. 2014 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ.2557

โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี พ.ศ.2557

     ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ขอเชิญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจ สมัครคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2014 Hits:260 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55

ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56) ภาคการศึกษาที่ 1/2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (รหัส 53 54 55 56)...

@dmin ความคิดเห็น 09 ก.ค. 2014 Hits:955 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (ส่วนภูมิภาค)

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (ส่วนภูมิภาค)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 (ส่วนภูมิภาค) ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557...

nisanti@min ความคิดเห็น 09 ก.ค. 2014 Hits:329 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

อบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”

อบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”

  อบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ ด้วยหลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” ด้วยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตร “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค” เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับครูสอนวิทยาศาสตร์จำนวน...

nisanti@min ความคิดเห็น 09 ก.ค. 2014 Hits:175 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน...

nisanti@min ความคิดเห็น 09 ก.ค. 2014 Hits:201 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ (เพิ่มเติม)

nisanti@min ความคิดเห็น 03 ก.ค. 2014 Hits:322 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2

การประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2

ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรี อนุมัติงบประมาณเพื่อจัดประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 2  เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ประเทศกลุ่มอาเซียนในบริบทที่สนใจด้วยตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไม่น้อยกว่า 1...

nisanti@min ความคิดเห็น 02 ก.ค. 2014 Hits:223 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

การประกาศผลทีมนักศึกษาได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา

การประกาศผลทีมนักศึกษาได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีการประกาศผลทีมนักศึกษาได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ตามที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพ จำนวน 4 ทีม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>การประกาศผลทีมนักศึกษาได้รับทุนโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา

nisanti@min ความคิดเห็น 26 มิ.ย. 2014 Hits:184 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2557

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2557

คลิกเข้าระบบรายงานตัวบัณฑิต กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2557 การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 รายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับปริญญาบัตร (ปริญญาตรี) นักศึกษาที่เข้ารับปริญญา (ระดับปริญญาตรี) คือคนที่จบในวันที่ 3 เมษายน...

ความคิดเห็น 18 มิ.ย. 2014 Hits:2850 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗เรื่อง การประกาศผลทีมนักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ตามที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพ จำนวน ๔...

nisanti@min ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:207 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน 1/2557 ภาคนอกเวลา

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน 1/2557 ภาคนอกเวลา

รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน 1/2557 ภาคนอกเวลา แยกตามชั้นเรียน แยกตามรายวิชา  

ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:508 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

รายชื่อนักศึกษาภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักศึกษาภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2557

รายชื่อนักศึกษา ภาคนอกเวลา ปีการศึกษา 2557

ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:334 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง  ใบสมัครและกำหนดการผลิตเอกสารตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (77.25 kB)  คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ และแบบประเมินผลงาน (907.11 kB)   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

@dmin ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:211 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ความคิดเห็น 16 มิ.ย. 2014 Hits:357 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

รับสมัครทุนการศึกษารองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557

รับสมัครทุนการศึกษารองศาสตราจารย์สายัณห์ จันทร์วิรัช ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2557

รศ. สายัณห์ จันทร์วิรัช มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม) ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 3-4 จำนวน...

ความคิดเห็น 11 มิ.ย. 2014 Hits:237 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 1/2557

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา) เทอม 1/2557

กำหนดการเปิดภาคเรียน/ลงทะเบียน (ภาคนอกเวลา)  เทอม 1/2557

ความคิดเห็น 11 มิ.ย. 2014 Hits:476 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

ความคิดเห็น 09 มิ.ย. 2014 Hits:393 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

ตารางสอบนักศึกษาภาคนอกเวลา 3/2556

ตารางสอบนักศึกษาภาคนอกเวลา 3/2556

ตารางสอบภาคนอกเวลา เทอม 3/56  แยกตามชั้นเรียน แยกตามรายวิชา 

ความคิดเห็น 04 มิ.ย. 2014 Hits:394 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย และวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2556

แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย และวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2556

แจ้งกำหนดการเรียนการสอนชดเชย และวันสอบของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 และภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 3/2556

ความคิดเห็น 04 มิ.ย. 2014 Hits:367 ข่าวประชาสัมพันธ์

Read more

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57,

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57, 2-4 8 เม.ย. 57

กำหนดการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษามืออาชีพ : พัฒนาศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 4 เมษายน...

@dmin ความคิดเห็น 26 มี.ค. 2014 Hits:697 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย "การพัฒนาละเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร"

โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

  สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์/โทรสาร...

@dmin ความคิดเห็น 14 พ.ค. 2013 Hits:1331 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

อบรมหลักสูตร "การพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV/eDLRU" 2 รุ่น

อบรมหลักสูตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-ELTV/e-DLRU” ให้กับครู ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ครู...

@dmin ความคิดเห็น 09 พ.ค. 2013 Hits:1329 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

รับสมัคร อาจารย์ผู้สอน ผลิตสื่อการสอน e-Learning บน Learn PBRU.

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาสื่อการสอนมหาวิทยาลัยสู่ E-University (ARIT. โครงการที่ 12) ชื่อกิจกรรม :...

@dmin ความคิดเห็น 26 พ.ย. 2012 Hits:1577 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6

หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ นักวิขาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงาน และผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล (DBA)” วันที่  6 ...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:2713 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13

หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1” วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2555

เรียนเขิญ พนักงานสายธุรการ นักวิชาการ นักบริหารงาน เข้าโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน สาหรับบุคลกรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่...

nisanti@min ความคิดเห็น 20 มี.ค. 2012 Hits:1938 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕

กำหนดการโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ...

@dmin ความคิดเห็น 01 มี.ค. 2012 Hits:2356 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

การจัดทำ e-Learning on http://sci.pbru.ac.th/moodle วันที่ 4,11,18 ก.พ. 55

การจัดทำ e-Learning on http://sci.pbru.ac.th/moodle วันที่ 4,11,18 ก.พ. 55

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง “การจัดทำ e-learning by Moodle) http://sci.pbru.ac.th/moodle” คณาจารย์ท่านใดสนใจสามารถเข้าอบรมได้ตามวัน...

@dmin ความคิดเห็น 01 ก.พ. 2012 Hits:2660 ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557...

nisanti@min ความคิดเห็น 28 ก.ค. 2014 Hits:57 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2-2557

ประกาศ รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2-2557

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 42 อัตรา  ยื่นใบสมัครที่งานบริหารงานบุคคล ชั้น...

nisanti@min ความคิดเห็น 25 ก.ค. 2014 Hits:202 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.

ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...

nisanti@min ความคิดเห็น 24 ก.ค. 2014 Hits:86 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาสังกัดมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามที่ มาหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ตำแหน่ง...

nisanti@min ความคิดเห็น 24 ก.ค. 2014 Hits:83 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ     ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ รับสมัครพนักงานสายวิชาการ...

nisanti@min ความคิดเห็น 22 ก.ค. 2014 Hits:216 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2014 Hits:318 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

nisanti@min ความคิดเห็น 04 ก.ค. 2014 Hits:977 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 18 มิถุยายน 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ

nisanti@min ความคิดเห็น 04 ก.ค. 2014 Hits:291 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...

@dmin ความคิดเห็น 24 มิ.ย. 2014 Hits:616 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลการสอบพนักงาน สายวิชาการ 1-2557

ประกาศ ผลการสอบพนักงาน สายวิชาการ 1-2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 ประกาศ ผลการสอบพนักงาน สายวิชาการ 1-2557...

ความคิดเห็น 27 พ.ค. 2014 Hits:897 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่อง  ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี              จำนวน  4  อัตรา...

ความคิดเห็น 07 พ.ค. 2014 Hits:678 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1-2557

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1-2557

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 (รายละเอียดดูตามประกาศ) ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย...

ความคิดเห็น 29 เม.ย. 2014 Hits:856 ข่าวรับสมัครงาน

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 21 ก.ค. 2014 Hits:47 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๓ เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป จำนวน ๑๓ เครื่อง

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป จำนวน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 21 ก.ค. 2014 Hits:45 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ เครื่อง

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 10 ก.ค. 2014 Hits:113 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน จำนวน ๓ รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน จำนวน ๓ รายการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน จำนวน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 10 ก.ค. 2014 Hits:116 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 04 ก.ค. 2014 Hits:103 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 03 ก.ค. 2014 Hits:96 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ รายการ

( สำเนา ) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน...

ศิริ แฉ่งฉายา ความคิดเห็น 03 ก.ค. 2014 Hits:77 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

รับสมัครผู้ดำเนินการบริการแต่งหน้า-ทำผมในวันรับรายงานตัวบัณฑิต

รับสมัครผู้ดำเนินการบริการแต่งหน้า-ทำผมในวันรับรายงานตัวบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการบริการแต่งหน้า-ทำผมในวันรับรายงานตัวบัณฑิต อ่านรายละเอียดเพิ่ใเติม>>>>รับสมัครผู้ดำเนินการบริการแต่งหน้า-ทำผมในวันรับรายงานตัวบัณฑิต

nisanti@min ความคิดเห็น 18 มิ.ย. 2014 Hits:156 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 2557

nisanti@min ความคิดเห็น 18 มิ.ย. 2014 Hits:129 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

รับสมัครผู้ดำเนินการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รับสมัครผู้ดำเนินการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครผู้ดำเนินการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2557 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จัดหาผู้รับเหมาดำเนินการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

nisanti@min ความคิดเห็น 18 มิ.ย. 2014 Hits:131 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

ร่างขอบเขตของงาน ปรับปรุงห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ร่างขอบเขตของงาน ปรับปรุงห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)    ร่างขอบเขตของงาน ปรับปรุงห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร           ๑. ความเป็นมา                มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี...

nisanti@min ความคิดเห็น 09 มิ.ย. 2014 Hits:146 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Read more

แจ้งขอใช้บริการ E-mail Address

แจ้งขอใช้บริการ E-mail Address

แบบฟอร์มแจ้งขอใช้บริการ E-mail Address นี้ใช้สำหรับนักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่เข้าใหม่หรือยังไม่มี E-mail Address ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อขอ Username และ Password เพื่อที่จะสามารถใช้ internet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้...

nisanti@min ความคิดเห็น 15 ก.ค. 2014 Hits:134 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศคณะทำงานประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗เรื่อง การประกาศผลทีมนักศึกษาผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา ตามที่ ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประกวดโครงการอาเซียนศึกษาสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมนักศึกษาที่มีศักยภาพ จำนวน ๔ ทีม รับทุนทีมละ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)...

nisanti@min ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:218 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคเรียนที่ 3/2556

เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคนอกเวลา ภาคเรียนที่ 3/2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่องการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคนอเวลา ภาคเรียนที่ 3/2556ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>เปิดภาคเรียน การลงทะเบียน...

nisanti@min ความคิดเห็น 21 มี.ค. 2014 Hits:990 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

การเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556

การเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเรื่องการเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 กำหนดให้มหาวิทยาลัยประกาศวันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยจึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2556 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>การเปิดภาคเรียน การลงทะเบียน...

nisanti@min ความคิดเห็น 21 มี.ค. 2014 Hits:809 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประเมินผลการสอนอาจารย์ภาคการศึกษา 2/2556

ประเมินผลการสอนอาจารย์ภาคการศึกษา 2/2556

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งนักศึกษาทุกสาขาทุกชั้นปีเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนประจำภาคเรียน 2 /2556 บนระบบลงทะเบียน ที่ http://mis.pbru.ac.th/register หรือ server* สำรอง ซึ่งนักศึกษาสามารถดูขั้นตอนการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์จาก คู่มือ  คู่มือการประเมินผลผู้สอนออนไลน์ (427.17 kB) นี้  เพื่อมหาวิทยาลัยจะนำเอาผลการประเมินของท่านไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป *...

@dmin ความคิดเห็น 07 มี.ค. 2014 Hits:612 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

แหล่ง รับข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา

แหล่ง รับข้อมูลข่าวสารสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thai.com เพื่อนักเรียน นักศึกษา รับข้อมูลข่าวสารสมัครงาน บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) INET เป็นผู้ให้บริการระบบสมัครงานออนไลน์ (Onlone Recruitment) ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 10...

nisanti@min ความคิดเห็น 21 ก.พ. 2014 Hits:895 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

แจ้ง Server ระบบลงทะเบียน

แจ้ง Server ระบบลงทะเบียน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา เพิ่มขึ้นเป็น 6 ระบบ ในการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ซึ่งถ้านักศึกษาท่านใด ไม่สามารถลงทะเบียนในระบบหลัก http://mis.pbru.ac.th/register/ หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้ นักศึกษาสามารถเลือกระบบสำรองในการลงทะเบียน ดังรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้ ในกรณีไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้นักศึกษาติดต่อประสานงานฝ่ายงานทะเบียนและวิชาการ ในเวลาราชการ ระบบสำรอง1 : http://register1.pbru.ac.th/register/2 :...

สุนทร ชูเส้นผม ความคิดเห็น 24 ต.ค. 2013 Hits:10691 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ตารางเรียนนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ตารางเรียนนักศึกษาภาคนอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ตารางเรียนตารางสอบนักศึกษาภานอกเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2556 แยกตามชั้นเรียน แยกตามรายวิชา  

ความคิดเห็น 18 ต.ค. 2013 Hits:990 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556

ตารางเรียนตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 แยกตามชั้นเรียน แยกตามรายวิชา ***ห้ามเรียนร่วมกับนักศึกษาปี 1 เนื่องจากเปิดเรียนไม่พร้อมกัน***

ความคิดเห็น 18 ต.ค. 2013 Hits:3015 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

6 ช่องทางสะดวก ชำระหนี้ กยศ. ก่อนครบกำหนด หรือหักบัญชีอัตโนมัติลุ้นรับของรางวัล

 6 ช่องทางสะดวก ชำระหนี้ กยศ. ก่อนครบกำหนด หรือหักบัญชีอัตโนมัติลุ้นรับของรางวัล

ธนาคารกรุงไทย เปิดโอกาศให้ผู้กู้ทุกรายที่ครบกำหนดชำระคืนเงิน สามารถติดต่อชำระหนี้ก่อนครบกำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2556 ช่องทางที่ 1-5 ได้รับสิทธิชิงรางวัล 1...

nisanti@min ความคิดเห็น 12 มิ.ย. 2013 Hits:1298 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง อัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  ดาวน์โหลดเอกสาร (226.42 kB)

สุนทร ชูเส้นผม ความคิดเห็น 08 พ.ค. 2013 Hits:2086 ข่าวสำหรับนักศึกษา

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครอาจารย์เข้าร่วม โครงการผลิตเอกสาร/ตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่าง  ใบสมัครและกำหนดการผลิตเอกสารตำราเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (77.25 kB)  คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ และแบบประเมินผลงาน (907.11 kB)   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน...

@dmin ความคิดเห็น 17 มิ.ย. 2014 Hits:255 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย

ประกาศ ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 โดยมีกำหนดยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 17...

nisanti@min ความคิดเห็น 05 มิ.ย. 2014 Hits:234 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

  การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>การพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัย

nisanti@min ความคิดเห็น 05 มิ.ย. 2014 Hits:236 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด

เรื่อง รายงานผลติดตามการส่ง มคอ. 3 5 และขออนุเคาะห์อาจารย์ทุกท่าน นำส่งบนระบบส่งเกรด เรียน อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน    ...

@dmin ความคิดเห็น 19 เม.ย. 2014 Hits:391 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง ด้วยขณะนี้มีห้องพักของมหาวิทยาลัยว่าง และสามารถเปิดให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยแจ้งความจำนง ขอเข้าพักอาศัยอ่านเพิมเติม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องที่พักของมหาวิทยาลัยว่าง 

nisanti@min ความคิดเห็น 17 เม.ย. 2014 Hits:422 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

กำหนดการอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน TQF 17-18 เมษายน 2557

กำหนดการอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน TQF 17-18 เมษายน 2557

 กำหนดการอบรมการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF (142.48 kB)

@dmin ความคิดเห็น 07 เม.ย. 2014 Hits:291 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57, 2-4 8

กำหนดการอบรมหลักสูตร พัฒนาอาจารย์อุคมศึกษามืออาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร 1-4 เม.ย. 57, 2-4 8 เม.ย. 57

กำหนดการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษามืออาชีพ : พัฒนาศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หลักสูตรที่ 1 ระหว่างวันที่ 1- 4 เมษายน 2557     กำหนดการอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษามืออาชีพ :...

@dmin ความคิดเห็น 26 มี.ค. 2014 Hits:452 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศ การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 17 ม.ค. 57

ประกาศ การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ 17 ม.ค. 57

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557  รายละเอียด...

สุนทร ชูเส้นผม ความคิดเห็น 17 ม.ค. 2014 Hits:521 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 18 ธ.ค. 56

ประกาศผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย 18 ธ.ค. 56

ประกาศมหวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556...

สุนทร ชูเส้นผม ความคิดเห็น 18 ธ.ค. 2013 Hits:669 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง 11 พ.ย. 2556

ประกาศที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง 11 พ.ย. 2556

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยว่าง ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556...

สุนทร ชูเส้นผม ความคิดเห็น 11 พ.ย. 2013 Hits:816 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

เชิญบุคลากรอบรมการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย ระเบียบการเงิน 9 พ.ย. 2556

เชิญบุคลากรอบรมการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย ระเบียบการเงิน 9 พ.ย. 2556

  ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมอบรมการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย ระเบียบการเงิน โดยมีเรื่องต่อไปนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ...

สุนทร ชูเส้นผม ความคิดเห็น 21 ต.ค. 2013 Hits:553 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณรายได้(ฉบับที่ 2)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณรายได้(ฉบับที่ 2)

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) คำสั่งที่ 017 สั่ง ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556

nisanti@min ความคิดเห็น 19 ก.ค. 2013 Hits:1271 ข่าวสำหรับบุคลากร

Read more

บริการนักศึกษา

bn_mis bn_pbruloan bn_loaninfo bn_slf bn_ktb bn_scholarship bn_conscript bn_jobmua bn_health bn_ubi bn_webboard bn_horpak bn_pbru_act pbru_opac_banner_150

บริการอาจารย์

bn_personelservicetbn_onlineDB bn_cheqapbru bn_pbru_dc bn_pbru_blog pbru_opac_banner_150

บริการออนไลน์

 bnr_don bnr_radio bnr_mail  bnl_180x50isoc1212 bnr_edltv e-learning_banner

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

bn_proquest bn_acm bn_wilson bn_springerlink-logo bn_logoEhost bn_webofscience bn_emeral bn_pubslogo-big bn_logo_ScienceDirect bn_tdc-logo bn_CHE bn_tar-logo bn_ThaiLISE-Book bn_netlibrary bn_springerlink-logo bn_acm bn_acm_dl

คณะวิชา

bn_gradbn_edubn_agrbn_scaat
bn_itbn_hsbn_mitbn_sci

สำนัก/สถาบัน

bn_opbn_acadbn_goldbn_rs

หน่วยงานอื่นๆ

 bn_cc bn_council bn_gad bn_plan bn_dsd bn_ctbn_audit
bn_psc bn_km bn_alumni

งานประกันคุณภาพ

bnr_rkpi14 bn_ethics52 bnr_hf bnr_complain bn_cheqapbru bn_km2

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

facebook twitter youtube rss