Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (มาร์ช)

อีเมล พิมพ์ PDF

มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ขอเทิดทูนมหาวิทยาลัย ด้วยดวงใจด้วยรักและศรัทธา นามราชภัฏล้นเกล้าฯ ประทานมา เทิดหล้าพระราชลัญจกรเหนือชีวี ขอบูชามหาวิทยาลัย ให้ความรู้คู่คุณธรรมนำฤดี สักการะ พ่อเกตุน้อย พระมหามุนี สมศักดิ์ศรีคลังปัญญาค่าแผ่นดิน เขียว-เหลืองผูกสัมพันธ์น้องพี่ ทำดีได้ดีตราไว้ในดวงจินต์ กตัญญูครูอาจารย์อาวรณ์ถวิล ร่มตาลเป็นถิ่นวัฒนธรรมนำหลักชัย ขอเชิดชูมหาวิทยาลัย เกียรติเกริกไกรเกียรติภูมิจำรูญไสว จำรูญโรจน์เกียรติประวัติพิพัฒน์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คำร้อง/ทำนอง : อ.รพีพรรณ เทียมเดช/อ้วน นครชัยศรี
ขับรอง : อานนท์ กิ่งโพร้ง, บันฑิต ปานเกรด, พนิดา พิชผล, ธนัตถ์ ลอประยูร
แซกโซโฟน : เศกพล อุ่นสำราญ (โก้)
ทรัมเปท : อ.สุรเชษฐ์ ชานกสกุล
ทรอมโบน : อ.สาธิต ชมเชี่ยวชาญ
แซก Section : อ.ธีรศิลป์ เสงี่ยมศรี
ขลุ่ย : อ.สุรศักดิ์ กิ่งไทร
เรียบเรียงดนตรี/มิกซ์เสียง/ควบคุมวง : อ้วน นครชัยศรี
ห้องบันทึกเสียง : อ้วน นครชัยศรี สตูดิโอ, นนทบุรี
ประสานงาน : อ.สาโรจน์ เผือกบัวขาว
ที่ปรึกษา : ผศ.สุรินทร์ สายกฤษณะ, ผศ. สุเทพ ลิ่มอรุณ, ผศ.รวิวงศ์ ศรีทองรุ่ง, ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช
อำนวยการผลิต : ผศ.ดร.เอกศักดิ์ บุตรลับ

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready