Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

ตารางเรียนตารางสอบ ภาคฤดูร้อน (3/2553)

articlesตารางเรียนตารางสอบ ภาคฤดูร้อน (3/2553)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตาราเรียนตารางสอบ และรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2553 ได้ดังนี้

  • ตารางเรียนตารางสอบ  PDF
  • รายวิชาที่เปิดสอน     PDF

นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่3/2553
ขอให้ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2554
โดยจะเสียค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2554
หากนักศึกษาไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตามกำหนด
สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินได้ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 26 มีนาคม 2554

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 032-493279

คุณปิ่นทอง อมรจุติ 
(หัวหน้าฝ่ายหลักสูตร/แผนการศึกษา/ตารางเรียน/ตารางสอบ)

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready