Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 3อัตรา

อีเมล พิมพ์ PDF

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงวันที่ 8 มีนาคม 2553 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 3 อัตรา นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ดังนี้  icon ดาวน์โหลดประกาศ (41.29 kB) กรุณาตรวจสอบรายชื่อจากประกาศ


สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 3 อัตรา
     1. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
          รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    001  นางสาวสุวคนธ์  ดุสฎี

      2. ผู้ปฏิบัติงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
          รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    001  นางสมร  มาลัยเลิศ
                                 002  นางสาวสุวรรณี  ดีหะริง
                                 003  นางนงนุช  เกตุพรม


กำหนดการสอบแข่งขัน icon ดาวน์โหลดประกาศ (41.29 kB)
     31 มีนาคม 2553
        นักวิชาการศึกษา
          - สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) 100 คะแนน  เวลา 09.00 - 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 1
          - สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) 100 คะแนน  เวลา 10.30 - 11.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 1
          - สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ผู้ปฏิบัติงานบริการ
          - สอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     5 เมษายน 2553
          ประกาศผลการสอบ

ติดต่อสอบถาม
     งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น M
     โทร. 0-3249-3300 ต่อ 1127  ในวันและเวลาราชการ
     http://gad.pbru.ac.th

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready