Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

อีเมล พิมพ์ PDF

 


NewStd2556

เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2556

คลิกอ่านรายละเอียด ที่ URL http://acad.pbru.ac.th/RegisterAcad/registerAcad/html/homeRegisterAcad.html

 

สาขาที่ปิดรับสมัครแล้ว

 • ชีววิทยา
 • สาธารณสุขศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 • การศึกษาปฐมวัย
 • สังคมศึกษา
 • เคมี
 • เกษตรศาสตร์
 • พลศึกษา
 • อาหารและโภชนาการประยุกต์
 • นาฏดุริยางคศาสตร์ (นาฏยการแสดง)
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • นาฏดุริยางคศาสตร์ (ดนตรีสากล)
 • รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)
 • เกษตรศาสตร์
 • การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (โรงแรม)
 • นิเทศศาสตร์

 

 

http://mis.pbru.ac.th/register < ลงทะเบียน

http://mis.pbru.ac.th/register/manual.pdf < คู่มือลงทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 1 ฝั่งตะวันตก

โทร. 0-3249-3279, 0-3249-3312 หรือ 0-3249-3300 ถึง 7 ต่อ 1106, 1111, 1141 โทรสาร.0-3249-3279

http://acad.pbru.ac.th

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready