Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

แจ้งเรื่องการลงทะเบียน เทอม 3/2552

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศ

นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเทอม 3/2552

ผ่านระบบธนาคาร กรุณาติดต่อ หน่วยงานบริหารคลังฯ

ชั้น 1  อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร14)

หากนักศึกษาท่านไม่มาติดต่อ จะถือว่าท่านมิได้ลงทะเบียนในเทอมนั้น

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีปัญหา

ขอโทษครับ/ค่ะ เนื้อหานี้ปิดไม่ให้ส่งคำเสนอแนะ คุณไม่สามารถส่งข้อเสนอแนะนี้ได้ครับ/
This content has been locked. You can no longer post any comment.

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready