Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

หนังสืออ่านประกอบชุด ในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

pr_my_king_50year_book

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่านพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่องการจัดทำหนังสือ 50 ปี ในหลวงเยี่ยมราษฏร(พ.ศ.2501-2551) และในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำหนังสือในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ศรชัย เย็นเปรม รองอธิการบดี ประธานในการจัดทำหนังสือ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมกันจัดทำหนังสือ (ตามรายนามที่ระบุท้ายหนังสือ) เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ได้ทราบ ได้เข้าใจ ได้เห็น และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประชาชนคนไทยทั้งชาติ และถวายความจงรักภักดีสืบไป

มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการแจกจ่ายหนังสือนี้ไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบทุกโรงเรียน และขอให้สื่อวิทยุ โทรทัศน์ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หนังสือชุดนี้

ในลำดับต่อไป มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดทำหนังสือ ในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มอีกหนึ่งจังหวัด ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความหวังว่า องค์กร สถาบันศึกษาฯ หน่วยงานต่าง ๆ จะดำเนินการกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วทั้งประเทศต่อไป

(สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เผยแพร่ได้)

pr_50year_myKing_book1_170pix pr_50year_myKing_book2_170pix pr_50year_myKing_book3_170pix pr_50year_myKing_book4_170pix pr_50year_myKing_book5_170pix

(สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์เผยแพร่ได้)

icon เล่ม ๑ ในหลวงกับการเสด็จพระราชดำเนินวัดมหาธาตุฯ (25.26 MB)

icon เล่ม ๒ เขื่อนแก่งกระจานอันเป็นที่รัก (38.66 MB)

icon เล่ม ๓ ในหลวงกับอาชีพ โครงการพระราชประสงค์หุบกระพง (20.58 MB)

icon เล่ม ๔ โครงการตามแนวพระราชดำริ ชั่งหัวมัน (39.52 MB)

icon เล่ม ๕ ตุ๊กตาจากพ่อ (24.3 MB)

Digital Collection at http://mslib.pbru.ac.th:8080/xmlui/handle/123456789/89

ขอโทษครับ/ค่ะ เนื้อหานี้ปิดไม่ให้ส่งคำเสนอแนะ คุณไม่สามารถส่งข้อเสนอแนะนี้ได้ครับ/
This content has been locked. You can no longer post any comment.

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready