Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
You are here: หน้าแรก » ข่าว » ข่าวฝึกอบรม/สัมมนา » สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕
ศุกร์, 03 ก.ค. 2015

สัมมนาเสริมสร้างความรู้ เครือข่ายสหกิจศึกษา ๒๐ เมษายน ๕๕

อีเมล พิมพ์ PDF

pr_coop_20April2012

กำหนดการโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา

ระบบสหกิจศึกษาเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ อาคารวิทยาภิรมย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

...............................................................................

เวลา 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.      พิธีเปิด โดย  ผศ.ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.      การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ ระบบสหกิจศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาไทยรองรับประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ” 

                               วิทยากร โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวดี บุญลือ  ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

๑๐.๑๕ –๑๐.๓๐ น.       พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ ทิศทางการพัฒนาและรูปแบบการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาไทยสู่นานาชาติ ”

                               วิทยากร โดย  ผศ.ดร.ศิวัฒ  ไทยอุดม กรรมการสมาคมสหกิจศึกษาไทย

๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.      การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสหกิจศึกษาสู่การเป็นองค์กรต้นแบบ

                               วิทยากร โดย  คุณอธิพงษ์  อิสสะอาด  ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และอดีตผู้อำนวยการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                               บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.      การเสวนา เรื่อง “ สหกิจศึกษาไทย : สถานการณ์ปัจจุบันและความสำเร็จ ”

                               วิทยากร โดย  ผู้แทนสถาบันเครือข่าย ฯ (ผู้บริหาร/อาจารย์)

                                     ๑.ผู้แทนมหาวิทยาลัยสยาม*

                                     ๒.ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

                               ผู้แทนสถานประกอบการ

                                     คุณสืบพงษ์ เกตุนุติ บริษัท ชะอำพีรพัฒน์เคมีคอล จำกัด*

                               ผู้แทนศิษย์เก่าระบบสหกิจศึกษา

                               ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*

                               ดำเนินรายการ โดย  อาจารย์มนัญญา ปริยวิชญภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.      การเสวนา เรื่อง “ มุมมองและสิ่งที่ได้จากการฝึกสหกิจศึกษา ”

                               วิทยากร โดย  ผู้แทนศิษย์ปัจจุบันจากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง

                                        ๑.ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี*

                                        ๒.ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม*

                                        ๓.ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์*

                                        ๔.ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน*

                               ดำเนินรายการ โดย  อาจารย์รักเกียรติ หงษ์ทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๑๖.๓๐ น.                 ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก และปิดการสัมมนา

  

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* อยู่ระหว่างการประสานเรียนเชิญ

*ดาวน์โหลด โครงการ กำหนดการ คำสั่ง สัมมนาเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนล่าง 20 เม.ย. 55icon โครงการ กำหนดการ คำสั่ง สัมมนาเครือข่ายสหกิจศึกษา 55 (839.02 kB)

เพิ่มความคิดเห็น

นโยบายเรื่องการให้คำเสนอแนะ : ต้องไม่พิมพ์คำหยาบ ดูหมิ่น ดูถูก สบประมาท บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ได้รับความเสียหาย และไม่ผิดพรบ.ICT 2550 ครับ


รหัสรักษาความปลอดภัย รีเฟรช

บริการนักศึกษา

bn_mis bn_pbruloan bn_loaninfo bn_slf bn_ktb bn_scholarship bn_conscript bn_jobmua bn_health bn_ubi bn_webboard bn_horpak bn_pbru_act pbru_opac_banner_150

บริการอาจารย์

bn_personelservicetbn_onlineDB bn_cheqapbru bn_pbru_dc bn_pbru_blog pbru_opac_banner_150

บริการออนไลน์

 bnr_don bnr_radio bnr_mail  bnl_180x50isoc1212 bnr_edltv e-learning_banner

บริการฐานข้อมูลออนไลน์

bn_proquest bn_acm bn_wilson bn_springerlink-logo bn_logoEhost bn_webofscience bn_emeral bn_pubslogo-big bn_logo_ScienceDirect bn_tdc-logo bn_CHE bn_tar-logo bn_ThaiLISE-Book bn_netlibrary bn_springerlink-logo bn_acm bn_acm_dl

คณะวิชา

bn_gradbn_edubn_agrbn_scaat
bn_itbn_hsbn_mitbn_sci
 

สำนัก/สถาบัน

bn_opbn_acadbn_goldbn_rs

หน่วยงานอื่นๆ

 bn_cc bn_council bn_gad bn_plan bn_dsd bn_ctbn_audit
bn_psc bn_km bn_alumni

งานประกันคุณภาพ

bnr_rkpi14 bn_ethics52 bnr_hf bnr_complain bn_cheqapbru bn_km2

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

rss