Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 21 ก.พ. 2017

โครงการอบรม การตกแต่งภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรมกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์ 18-19 มิ.ย. 54

อีเมล พิมพ์ PDF

articlesโครงการการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร “การตกแต่งภาพดิจิตอลด้วยโปรแกรมกราฟิก เพื่อการประชาสัมพันธ์” วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

เป้าหมายของโครงการ 

นักศึกษา คณาจารย์ บุลากรและเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงาน ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 40 คน เวลา 2 วัน เวลา 8.30-16.30 น. รวม 12 ชั่วโมง

สร้างชิ้นงานกราฟิกในงานประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เช่น ปกหนังสือตำรา ปกนิตยสาร ป้ายประกาศ แผ่นพับ ใบปลิวเพื่อการประชาสัมพันธ์ แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์, สร้างภาพแอนนิเมชั่น (gif animation)

วันที่ดำเนิการการอบรม 

ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ณ. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติผู้ที่เข้าร่วมอบรมและทักษะพื้นฐาน 

  1. ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากร เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ และผู้ดูและเว็บไซต์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานประชาสัมพันธ์ ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ควรมีทักษะการใช้อินเตอร์ในระดับดี ทักษะการปรับแต่งแก้ไขภาพเบื้องต้น ใช้กล้องดิจิตอล กล้องวีดีโอ สแกนเนอร์ ได้
  2. บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
  3. นักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ

อบรมและเอกสาร

-    ค่าอบรมและค่าเอกสารตลอดหลักสูตรต่อคน     500     บาท

(ออกใบสำคัญ/ใบเสร็จรับเงิน ค่าอบรม จากฝ่ายการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

กรณีใช้สิทธิ์ส่วนลด 50 % เป็นนักศึกษา, ส่วนลด 30 % เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน, ส่วนลด 10 % เป็นบุคคลทั่วไป และ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับ คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดโครงการ กำหนดการ และใบสมัคร icon โครงการอบรมการอบรมการตบแต่งภาพด้วยโปรแกรมกราฟิก (494.04 kB)

สอบถามเพิ่มเติม ที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง
อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
76000

 

โทรศัพท์: 032-405592 ต่อ 1702(สำนักงาน)
แฟกซ์: 032-493296

ขอโทษครับ/ค่ะ เนื้อหานี้ปิดไม่ให้ส่งคำเสนอแนะ คุณไม่สามารถส่งข้อเสนอแนะนี้ได้ครับ/
This content has been locked. You can no longer post any comment.

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready