Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
อังคาร, 01 ก.ย. 2015

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ 31/08/15 nisanti@min 48
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย จำนวน ๔ รายการ 26/08/15 nisanti@min 73
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล จำนวน ๔ รายการ 26/08/15 nisanti@min 69
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 24/08/15 nisanti@min 62
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 24/08/15 nisanti@min 49
6 สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ระบบ 21/08/15 nisanti@min 54
7 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 21/08/15 nisanti@min 59
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/08/15 nisanti@min 68
9 สอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครื่องข่าย (Storage Area Network) จำนวน ๑ ระบบ 18/08/15 nisanti@min 76
10 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง 17/08/15 nisanti@min 53
11 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแสดงนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร 17/08/15 nisanti@min 54
12 ขายทอดตลาด หอพักนักศึกษา โรงอาหาร 1 14/08/15 nisanti@min 131
13 สอบราคาซื้อกรงตับพร้อมอุปกรณ์ให้น้ำให้อาหารสำหรับไก่ไข่ จำนวน ๑ ชุด 11/08/15 nisanti@min 66
14 สเปคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (คณะคอม) 06/08/15 nisanti@min 96
15 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 03/08/15 nisanti@min 73
16 สอบราคาจ้างติดตั้งตะแกรงตาข่ายกันนก อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03/08/15 nisanti@min 81
17 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Smart Classroom) จำนวน ๑ ห้อง 03/08/15 nisanti@min 71
18 รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร 29/07/15 nisanti@min 115
19 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ 27/07/15 nisanti@min 115
20 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 27/07/15 nisanti@min 107
21 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน ๗ รายการ 27/07/15 nisanti@min 77
22 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 27/07/15 nisanti@min 71
23 ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2558 23/07/15 Soontornn Choosenpom 102
24 ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 23/07/15 Soontornn Choosenpom 100
25 สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One จำนวน ๑๓ เครื่อง 17/07/15 nisanti@min 122
26 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 15/07/15 nisanti@min 88
27 สอบราคาจ้างทำตู้ติดผนัง จำนวน ๒ รายการ 14/07/15 nisanti@min 110
28 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ 14/07/15 nisanti@min 104
29 TOR ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 13/07/15 nisanti@min 109
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 03/07/15 nisanti@min 164

หน้า 1 จาก 10

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th