Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
จันทร์, 30 พ.ย. 2015

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสาธิตระบบเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลม (Photovoltaic Solar and wind Energy Modular Trainers) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/15 nisanti@min 132
2 ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบและวิเคราะห์พลังงานทดแทน (Renewable energy and analysis demonstration) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/15 nisanti@min 78
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2558 23/11/15 nisanti@min 113
4 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเภสัชการแพทย์แผนไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/15 nisanti@min 83
5 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/15 nisanti@min 75
6 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/15 nisanti@min 166
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/15 nisanti@min 139
8 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว จำนวน ๒,๑๐๐ รีม 05/11/15 nisanti@min 158
9 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสร้างสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๑ ชุด และชุดฝึกเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/11/15 nisanti@min 157
10 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬาฟุตบอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/11/15 nisanti@min 144
11 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบพิมพ์และตัด (Print & Cut) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/15 nisanti@min 134
12 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/15 nisanti@min 161
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/15 nisanti@min 200
14 ประมูลขายทอดตลาดโรงอาหาร 1 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 22/10/15 nisanti@min 229
15 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2558 19/10/15 nisanti@min 169
16 ประกวดราคาซื้อชุดพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด 08/10/15 nisanti@min 181
17 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบพิมพ์และตัด (Print & Cut) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/15 nisanti@min 180
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ กลุ่มอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05/10/15 nisanti@min 195
19 ประมูลขายทอดตลาดหอพักหรรษานิเวศน์ และโรงอาหาร 1 30/09/15 nisanti@min 312
20 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/15 nisanti@min 244
21 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/09/15 nisanti@min 265
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/15 nisanti@min 241
23 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2558 21/09/15 nisanti@min 210
24 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/15 nisanti@min 215
25 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด 18/09/15 nisanti@min 205
26 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ 17/09/15 nisanti@min 205
27 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมทางแสง จำนวน ๑ ชุด 15/09/15 nisanti@min 202
28 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเผาไหม้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14/09/15 nisanti@min 218
29 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน จำนวน 1 ชุด 14/09/15 nisanti@min 175
30 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 11/09/15 nisanti@min 177

หน้า 1 จาก 11

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th