Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
จันทร์, 08 ก.พ. 2016

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/15 nisanti@min 168
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/15 nisanti@min 150
3 ประกาศร้านกาแฟ ร้านผลไม้อบแห้ง ตัดต้นตาล-เก็บมะพร้าว 21/12/15 nisanti@min 190
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/15 nisanti@min 198
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/15 nisanti@min 186
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2558 16/12/15 nisanti@min 175
7 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายใน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/15 nisanti@min 153
8 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสร้างสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๑ ชุด และชุดฝึกเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/15 nisanti@min 189
9 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/15 nisanti@min 177
10 ประมูลขายทอดตลาดอาคารดนตรี โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 09/12/15 nisanti@min 257
11 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทคโนก่อสร้าง ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/15 nisanti@min 150
12 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 04/12/15 nisanti@min 138
13 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสาธิตระบบเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลม (Photovoltaic Solar and wind Energy Modular Trainers) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/15 nisanti@min 328
14 ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบและวิเคราะห์พลังงานทดแทน (Renewable energy and analysis demonstration) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/15 nisanti@min 258
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2558 23/11/15 nisanti@min 271
16 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเภสัชการแพทย์แผนไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/15 nisanti@min 201
17 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/15 nisanti@min 174
18 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/15 nisanti@min 283
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/15 nisanti@min 235
20 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว จำนวน ๒,๑๐๐ รีม 05/11/15 nisanti@min 284
21 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสร้างสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๑ ชุด และชุดฝึกเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/11/15 nisanti@min 239
22 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬาฟุตบอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/11/15 nisanti@min 218
23 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบพิมพ์และตัด (Print & Cut) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/15 nisanti@min 196
24 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/15 nisanti@min 236
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/15 nisanti@min 290
26 ประมูลขายทอดตลาดโรงอาหาร 1 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 22/10/15 nisanti@min 313
27 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2558 19/10/15 nisanti@min 230
28 ประกวดราคาซื้อชุดพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด 08/10/15 nisanti@min 220
29 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบพิมพ์และตัด (Print & Cut) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/15 nisanti@min 233
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ กลุ่มอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05/10/15 nisanti@min 248

หน้า 1 จาก 12

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready