Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
พุธ, 01 มิ.ย. 2016

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/15 nisanti@min 419
2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/15 nisanti@min 331
3 ประกาศร้านกาแฟ ร้านผลไม้อบแห้ง ตัดต้นตาล-เก็บมะพร้าว 21/12/15 nisanti@min 380
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/12/15 nisanti@min 412
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/12/15 nisanti@min 368
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2558 16/12/15 nisanti@min 295
7 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง พร้อมตกแต่งภายใน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/15 nisanti@min 310
8 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสร้างสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๑ ชุด และชุดฝึกเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/15 nisanti@min 344
9 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/12/15 nisanti@min 334
10 ประมูลขายทอดตลาดอาคารดนตรี โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 09/12/15 nisanti@min 374
11 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทคโนก่อสร้าง ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/12/15 nisanti@min 253
12 โครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 04/12/15 nisanti@min 243
13 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสาธิตระบบเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลม (Photovoltaic Solar and wind Energy Modular Trainers) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/15 nisanti@min 485
14 ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบและวิเคราะห์พลังงานทดแทน (Renewable energy and analysis demonstration) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/15 nisanti@min 427
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2558 23/11/15 nisanti@min 378
16 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเภสัชการแพทย์แผนไทย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/15 nisanti@min 265
17 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/15 nisanti@min 232
18 ประกวดราคาซื้อรถยนต์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/11/15 nisanti@min 385
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/15 nisanti@min 362
20 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว จำนวน ๒,๑๐๐ รีม 05/11/15 nisanti@min 401
21 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสร้างสิ่งประดิษฐ์ จำนวน ๑ ชุด และชุดฝึกเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/11/15 nisanti@min 306
22 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นสนามกีฬาฟุตบอล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/11/15 nisanti@min 289
23 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบพิมพ์และตัด (Print & Cut) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/15 nisanti@min 254
24 ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/15 nisanti@min 302
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/10/15 nisanti@min 368
26 ประมูลขายทอดตลาดโรงอาหาร 1 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา 22/10/15 nisanti@min 396
27 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2558 19/10/15 nisanti@min 295
28 ประกวดราคาซื้อชุดพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด 08/10/15 nisanti@min 281
29 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบพิมพ์และตัด (Print & Cut) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/15 nisanti@min 307
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ กลุ่มอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05/10/15 nisanti@min 318

หน้า 1 จาก 12

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th

ipv6 ready