Tools
Register Login

TH EN CN   rss

หัวข้อข่าว :
พฤหัสบดี, 08 ต.ค. 2015

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบพิมพ์และตัด (Print & Cut) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/10/15 nisanti@min 75
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ กลุ่มอาคาร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05/10/15 nisanti@min 71
3 ประมูลขายทอดตลาดหอพักหรรษานิเวศน์ และโรงอาหาร 1 30/09/15 nisanti@min 149
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/15 nisanti@min 136
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/09/15 nisanti@min 140
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/09/15 nisanti@min 141
7 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2558 21/09/15 nisanti@min 135
8 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/09/15 nisanti@min 153
9 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด 18/09/15 nisanti@min 135
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ 17/09/15 nisanti@min 145
11 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมทางแสง จำนวน ๑ ชุด 15/09/15 nisanti@min 143
12 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเผาไหม้ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14/09/15 nisanti@min 145
13 ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน จำนวน 1 ชุด 14/09/15 nisanti@min 121
14 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) 11/09/15 nisanti@min 130
15 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายกร 08/09/15 nisanti@min 180
16 ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 07/09/15 nisanti@min 190
17 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ 31/08/15 nisanti@min 184
18 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย จำนวน ๔ รายการ 26/08/15 nisanti@min 179
19 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล จำนวน ๔ รายการ 26/08/15 nisanti@min 149
20 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 24/08/15 nisanti@min 182
21 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 24/08/15 nisanti@min 160
22 สอบราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ระบบ 21/08/15 nisanti@min 126
23 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 21/08/15 nisanti@min 156
24 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 19/08/15 nisanti@min 146
25 สอบราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครื่องข่าย (Storage Area Network) จำนวน ๑ ระบบ 18/08/15 nisanti@min 140
26 สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง 17/08/15 nisanti@min 116
27 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแสดงนวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร 17/08/15 nisanti@min 126
28 ขายทอดตลาด หอพักนักศึกษา โรงอาหาร 1 14/08/15 nisanti@min 217
29 สอบราคาซื้อกรงตับพร้อมอุปกรณ์ให้น้ำให้อาหารสำหรับไก่ไข่ จำนวน ๑ ชุด 11/08/15 nisanti@min 105
30 สเปคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ (คณะคอม) 06/08/15 nisanti@min 133

หน้า 1 จาก 11

bnc_complain

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th