Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการ และจัดทำโครงการ ITA ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการ และจัดทำโครงการ ITA ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onMonday, 13 March 2017 07:54

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account