ข่าวสื่อสารองค์กร

ห้องสมุดขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูล EBSCO เป็นการสืบค้นแบบ Single Search EDS search หรือ EBSCO Discovery Service (EDS)

ห้องสมุดขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูล EBSCO เป็นการสืบค้นแบบ Single Search EDS search หรือ EBSCO Discovery Service (EDS) คือ การสืบค้นข้อมูลแบบหน้าจอเดียว (เหมือน Google Search) โดยผลการสืบค้นจะรวบรวมข้อมูลจากทุกฐานข้อมูลที่ สกอ. บอกรับ เช่น ScienceDirect, SpingerLink, Proquest Dissertation และฐานอื่นๆ รวม 13 ฐาน รวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBook ตลอดจนฐานข้อมูลที่ สกอ. ไม่ได้บอกรับ เช่น LexisNexis, IEEE ผ่านช่องทางเดียวคือ Single Search หรือ RDS และฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ ได้แก่ ฐานข้อมูล CINAHL Complete และ Nursing Reference Center Plus ฐานข้อมูล Hospitality & Tourism Complete และ Food Science Source และสาขาอื่นๆ และสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุด ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย
สามารถเข้าใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ห้องสมุด http://lib.pbru.ac.th/arit หรือเว็บไซต์ของ Ebscohost
https://search.ebscohost.com

** สำหรับผู้ที่ใช้เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย**
username : pbru
password : library

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account