ข่าวสื่อสารองค์กร

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 9 คน

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จัดปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 9 คน โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการปฐมนิเทศ พร้อมด้วย ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ในการปฐมนิเทศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เน้นการทำงานตามกฎระเบียบของทางราชการ ไม่ว่าจะเป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ การลา และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญต้องรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การทำตัวเองให้ถูกต้องตามระเบียบ รู้จักประสานการทำงานร่วมกัน เพื่อนำผลงานไปเผยแพร่ให้ประจักษ์สู่สายตาบุคคลภายนอก ซึ่งต้องอาศัยจิตวิทยาในการทำงานกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายด้วย นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยที่สอบผ่านการคัดเลือกจะได้รับ เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่หลังผ่านการประเมินผลงานและการประเมินพฤติกรรมในการทำงาน ในระยะเวลา 6 เดือน.

ข่าว : ฐิติพร การะเกตุ
ภาพ : ดนัย มีอารีย์
http://news.pbru.ac.th

Last modified onวันศุกร์, 01 กันยายน 2560 07:37

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account