ข่าวสื่อสารองค์กร

ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีนายโยธิน บัวแก้ว ยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี และนายมนต์ศักดิ์ ลาภยิ่ง อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จัดทำขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย ประนอมและระงับข้อพิพาท รวมถึงค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมผ่านกองทุนยุติธรรมหรือช่องทางอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และเสมอภาค ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะสนับสนุนการดำเนินงานแก่ทั้งสองหน่วยงาน ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนด้านบุคลากร เอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

ข่าว : ฐิติพร การะเกตุ
ภาพ : ดนัย มีอารีย์

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account