ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำดอกไม้จันทน์ (ดอกลีลาวดี) ที่ประดิษฐ์จากใบตาลทรงปลูกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำดอกไม้จันทน์ (ดอกลีลาวดี) ที่ประดิษฐ์จากใบตาลทรงปลูกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกเป็นปฐมฤกษ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไปมอบให้แก่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560ดอกลีลาวดีจากใบตาลเป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีที่จะทดแทนพระมหากรุณาธิคุณ

Last modified onวันจันทร์, 11 กันยายน 2560 05:05

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account