ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมติดตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562 สำนักงานประมาณ โดยมี ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมติดตามแผนงาน 7 แผนงาน

วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมติดตามแผนบูรณาการปีงบประมาณ 2562 สำนักงานประมาณ โดยมี ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมติดตามแผนงาน 7 แผนงาน ประกอบด้วย แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน (ภาคกลาง) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง และการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

Last modified onวันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560 06:26

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account