Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตำรวจจราจร และนางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 8 คณะ

เช้าวันนี้( 9 กันยายน 2560) กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตำรวจจราจร และนางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง 8 คณะ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ได้ตรวจความเรียบร้อยของนักศึกษา และบุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย ว่ามีการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องตามประกาศเรื่องการสวมหมวกนิรภัยภายในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยดีหรือไม่ ทั้งนี้การตรวจความเรียบร้อยในการสวมหมวกนิรภัยภายในมหาวิทยาลัยนั้นได้มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 จนทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสวมหมวกนิรภัย 100% เป็นอับดับ 1 ประจำปี 2558 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นการชี้ให้เห็นว่านักศึกษาของเรานั้นเข้าใจกฎระเบียบการจราจรเป็นอย่างดี

โดยการตรวจความเรียบร้อยของการสวมหมวกนิรภัยในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัย ตลอดจนแยกต่าง ๆ ที่เป็นทางหลักในการขับรถเข้าสู่คณะ ซึ่งมาตรการสำหรับนักศึกษาที่ไม่สวมหมวกนิรภัย คือการตัดคะแนนความประพฤติ จำนวน 10 คะแนน หากนักศึกษาที่ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับรหัสนักศึกษาก็จะถูกตัดเพิ่มเป็น 50 คะแนน ส่วนบุคลากรกรที่ไม่สวมหมวกนิรภัยนั้น จะส่งรายชื่อให้กับหน่วยงานที่สังกัดเพื่อนำเข้าสู่การประเมินความดีความชอบประจำปีต่อไป

 

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account