Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ช่วงที่ 2 เวลา 17.30 – 22.00 น. และช่วงที่ 3 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป 
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีการดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดรถรับ – ส่ง จำนวน 2 รอบ ดังนี้ 
รอบที่ 1 รถออกเวลา 08.45 น. รถกลับ เวลา 11.00 น.
รอบที่ 2 รถออกเวลา 12.45 น. รถกลับ เวลา 15.00 น. 
โดยทั้ง 2 รอบ รถจะจอดรอรับ ณ หน้าอาคารวิทยาภิรมย์ และส่งผู้เข้าร่วมพิธี ณ ที่จอดรถพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จากนั้นจะมีรถบริการรับ - ส่ง ไปยังสถานที่จัดพิธี ณ วัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี
การแต่งกาย 
- ข้าราชการทุกระดับ แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับชั้นสูงสุด สวมหมวก ไว้ทุกข์ 
- ลูกจ้าง แต่งเครื่องแบบสีกากี แขนยาว คอพับ หรือเครื่องแบบของหน่วยงาน
- ประชาชน แต่งกายชุดสภาพไว้ทุกข์ 

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account