ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเปิดนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน”ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ประธานกรรมการบริหาร เดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเปิดนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน”ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ประธานกรรมการบริหาร เดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ (The Venezia Hua Hin & Cha-am) ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน” (Gallery for HM The King IX) โดยได้รับเกียรติจากนายทรงรัฐ รัฐปัตย์ นายอำเภอชะอำ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการ “ภาพพ่อ จากดวงใจคนไทยทุกคน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับเดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ (The Venezia Hua Hin & Cha-am) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2560 ณ เดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักศึกษาแขนงวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ นำชุดการแสดงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวม 3 ชุด มาร่วมแสดงภายในงาน นอกจากนี้คณะต่างๆ ได้นำผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอนไปจำหน่าย สาธิตและจัดแสดง เช่น ป๊อบคอร์นจากคณะวิทยาการจัดการ สาธิตการทำอาหารและขนมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร บริการนวดแผนไทย สุขภาพและความงามโดยคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงการแสดงผลงานศิลปะภาพวาดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นักศึกษาแขนงดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะนำเครื่องดนตรีไปบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ได้ตามวัน – เวลาดังกล่าว

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account