ข่าวสื่อสารองค์กร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ลงพื้นที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี เพื่อทำกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้เข้ารับการสงเคราะห์ ภายใต้กิจกรรมสาธารณสุขวัยใสร่วมใจสร้างสุข เพื่อผู้สูงวัยบ้านกุ่มสะแก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดโปรแกรมสำหรับดูแลผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account