ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2561 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 11/2560 โดยมีคณะกรรมการ ผู้แทนนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้มีวาระสำคัญอยู่ที่การจัดการแข่งขันกอล์ฟก
ารกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เพื่อนำรายได้สนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สำหรับการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดขึ้นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 โดยเฉพาะมาตรา 9 กล่าวคือ “มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับสมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติ หรือชะลอ การศึกษาของนักศึกษาผู้ใด ด้วยเหตุเพียงผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยมิได้” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่า 30% ของนักศึกษาทั้งหมด หรือประมาณ 3,300 คน

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account