ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Win In Way Education and Training School สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Beijing Win In Way Education and Training School สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การเดินทางมาของผู้แทนจาก Beijing Win In Way Education and Training School มาเพื่อวางแผนสร้างความสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก Beijing Win In Way Education and Training School เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในแขนงวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (Internation Business) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา (Bilingual Program) เป็นครั้งแรก รวมถึงสาขาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยจะเริ่มส่งนักศึกษาเข้ามาทำการศึกษาในปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 – 200 คน

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account