ข่าวสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แถลงข่าว “โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แถลงข่าว “โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดแถลงข่าวโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 7 โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นายจรุงศักด์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชบุรี นายอัครวิทย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี นางสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ ประธานกรรมการบริหาร เดอะเวเนเซีย หัวหิน – ชะอำ (The Venezia Hua Hin & Cha-am) เข้าร่วมแถลงข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องทำนุ บำรุง รักษาและส่งเสริม เผยแพร่เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2554 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 9 ธันวาคม 2555 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2556 ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2558 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 2 -5 ธันวาคม 2560 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี
 

ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยและอาเซียน ด้วยการนำวัฒนธรรมมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความปรองดองในภูมิภาคอาเซียน สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศในภูมิภาคใกล้เคียงเป็นอย่างดี ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปให้เกิดคุณค่าใหม่ของการเรียนรู้ และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญในประเด็นอาเซียน รวมทั้งนักศึกษามีโอกาสและเห็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงจากการประยุกต์ความรู้ในภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติ ได้รับประสบการณ์ตรงเพื่อนำไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตในอนาคตได้

กิจกรรมภายในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติครั้งที่ 7 ประกอบด้วย

1. การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาเซียนจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาทั้ง 4 ภาค และการแสดงจากประเทศในอาเซียน ประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา รวม 15 ประเทศ
2. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยศิลปวัฒนธรรมระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 4 “ศิลปวัฒนธรรมไทยก้าวไกล สู่อาเซียน” ประจำปี 2560
3. การจัดนิทรรศการปูนปั้นสัตว์หิมพานต์ในงานพระเมรุมาศ นิทรรศการฟื้นฟูชีวิตหุ่นหลวงสู่งานพระราชพิธี นิทรรศการผ้าทอ ผ้าเทศ ผ้าไทย สายใยแห่งภูมิปัญญา การถวายงานผ่านภูมิปัญญาช่างแทงหยวกเพชรบุรี และสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน”ของแต่ละคณะและหน่วยงานอื่น ๆ
4. การเสวนา เรื่อง “การสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” 
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก”
6. สาธิตการทำอาหารพื้นบ้านคาว – หวาน จากผู้ได้รางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1-5
7. การเดินแบบชุดเสื้อผ้าจากผ้าของชุมชนที่มหาวิทยาลัยไปสนับสนุนภูมิภาคตะวันตก และการเดินแบบจากประเทศกลุ่มอาเซียนและยุโรป
8. การจัดแสดงสินค้าจากกลุ่มประเทศอาเซียนและสินค้าจากภูมิปัญญาชุมชน

Last modified onวันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560 07:55

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account