ข่าวสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับอาจารย์วิชิต สิทธิกัน ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้การต้อนรับอาจารย์วิชิต สิทธิกัน ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา โดยมีอาจารย์กฤษฎา สุริยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม รองคณบดีฝ่ายบริหารแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ดร.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล ประธานสาขาบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานสโมสรนักศึกษา จากนั้นได้ได้เข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account