Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นายสะอาด เข็มสีดา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานย่อยอื่นๆ ภายในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

Last modified onวันพุธ, 21 มิถุนายน 2560 03:42

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account