ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการรับสมัครและให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นั้น บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครหรือเสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 พบว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศกำหนดจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Last modified onวันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560 08:11

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account