ข่าวสื่อสารองค์กร

ประกาศผลการแข่งขัน โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์(LOGO) “ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี”

ประกาศผลการแข่งขัน
โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์(LOGO) “ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี”

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2  คือสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (LOGO) “ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล เพชรสมุทรคีรี”นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการได้ตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์(LOGO) “ผลิตภัณฑ์เกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี”เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ            รับเงินรางวัลจำนวน  5,000  บาท     พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่   นายสมชาย      นิลแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   รับเงินรางวัลจำนวน  3,000  บาท     พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่   นายบำรุง        อิศรกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   รับเงินรางวัลจำนวน  2,000  บาท     พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่   นายสุวิทย์        ศรจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมารับรางวัลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  เวลา 11.00 น. ณ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

     
 รางวัลชนะเลิศ  นายสมชาย  นิลแก้ว   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายบำรุง อิศรกุล
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  นายสุวิทย์  ศรจังหวัด
Last modified onวันอังคาร, 01 สิงหาคม 2560 08:39

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account