Black Ribbon

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 2,000 ที่นั่ง เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 กรกฎาคม 60 ในพิธีมีการเปิดวีดีทัศน์ โอวาทจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อจากนั้น ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี ขึ้นเวทีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ก่อนที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ กล่าวต้อนรับและแนะนำมหาวิทยาลัยรวมถึงแนวทางการปฏิบัติขณะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Last modified onวันเสาร์, 22 กรกฎาคม 2560 15:45

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account