ACTIVITY

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมใจ เลิกใช้ถุงพลาสติกพร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตอนที่ 10 ขยะสร้างสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งานสื่อสารองค์กรจับมือสโมสรนักศึกษา สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานและถุงพลาสติก

7-ELEVEN (เซเว่น อีเลฟเว่น) นำเสนอโครงการ Green University ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) การมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยฯ ในการบริหารจัดการขยะ

มิติใหม่ของการเปลี่ยนขยะ กับ“ขยะแลกเครดิต” กิจกรรมธนาคารขยะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ เข้ารับ​รางวัล​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์พร้อมร่วมวางแผนดำเนินงาน

เทศบาลตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ดูงานด้านกายภาพGreen & Clean University

ททท.สำนักงานเพชรบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยววันธรรมดาให้น่าเที่ยว “Outing@Cha-am

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ “การอนุรักษ์พรรณไม้ไทยด้วยเทคนิคการขยายพันธุ์พืชแบบควบแน่นอย่างง่าย”

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ร่วมกิจกรรม “กล้วยไม้ไทยกลับคืนสู่ป่า”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่ไปแลบ้านลาด" ในวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม นี้

“ขอเชิญชวนชาวราชภัฏเพชรบุรีรวมพลัง แยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่าย ๆ จากตัวเราเอง

โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการให้ความรู้ทางด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน”

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทน