การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : เลขที่ 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
Email : info@pbru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 032-708605 / โทรสาร : 032-708605