ระบบเลือกตั้งออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PBRU Online Election System

ขณะนี้มีการเลือกตั้ง 1 รายการ

กรุณาคลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง

รับสมัครวันที่ 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและตรวจสอบสิทธิลงคะแนน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ลงคะแนนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-13.00 น.
ประมวลผลคะแนนทันที่เมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน