ระบบเลือกตั้งออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PBRU Online Election System

ขณะนี้มีการเลือกตั้ง 1 รายการ กรุณาคลิกที่ภาพ

รับสมัครวันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและตรวจสอบสิทธิลงคะแนน 5 ก.ค. 2564
ลงคะแนน 7 ก.ค. 2564 9.00 - 12.00 น.
ประกาศผลการเลือกตั้ง 12 ก.ค. 2564 15.00 น.

ขณะนี้มีการเลือกตั้ง 2 คณะกรรมการ โปรดคลิกที่แบนเนอร์ที่ท่านต้องการดูข้อมูล

  • รับสมัครวันที่ 11 - 25 พ.ค. 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัครและตรวจสอบสิทธิลงคะแนน 28 พ.ค. 2564
  • ลงคะแนน 8 มิ.ย. 2564 9.00 - 12.00 น.
  • ประกาศผลการเลือกตั้ง 8 มิ.ย. 2564 15.00 น.

  • รับสมัครวันที่ 17 - 31 พ.ค. 2564
  • ตรวจสอบสิทธิลงคะแนน 25 พ.ค. 2564
  • ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 2 มิ.ย. 2564
  • ลงคะแนน 7 มิ.ย. 2564 9.00 - 15.00 น.
  • ประกาศผลการเลือกตั้ง 8 มิ.ย. 2564 15.00 น.