แจ้ง Server ระบบลงทะเบียน


มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดทำระบบลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา เพิ่มขึ่นเป็น 6 ระบบ ในการลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา ซึ่งถ้านักนักษาท่านใด ไม่สามารถลงทะเบียนในระบบหลัก http://mis.pbru.ac.th/register/ หรือ ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ นักศึกษาสามารถเลือกระบบสำรองในการลงทะเบียนรายละเอียดที่ปรากฏดังนี้ ในกรณีไม่สามารถเข้าใช้งานได้ นักศึกษาติดต่อประสานงานฝ่ายงานทะเบียนและวิชาการ ในเวลาราชการ

ระบบสำรอง
1 : http://register1.pbru.ac.th/register/
2 : http://register2.pbru.ac.th/register/ 
3 : http://register3.pbru.ac.th/register/
4
: http://register4.pbru.ac.th/register/
5 : http://register5.pbru.ac.th/register/
6
: http://register6.pbru.ac.th/register/

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account