Logo

สำหรับบุคคลภายนอก

รับสมัครเรียน หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวดอนขังใหญ่
ศูนย์ปฏิบัติการอาคารเพชรน้ำหนึ่ง แจ้งเรื่องร้องเรียน
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University (PBRU) 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-493-300-6 และ 032-708605 โทรสาร. 032-493-308, info@pbru.ac.th