ข่าว

ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4-2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4-2562

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศ ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 4-2562

Read more...

ให้ความรู้นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.

ให้ความรู้นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ.

อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการบรรยายเรื่องระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุน ที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับธนาคารกรุงไทยจัดขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. โดยมีนักศึกษาที่เป็นสมาชิก กยศ. ทุกชั้นปีเข้าร่วม จำนวนกว่า 500 คน

โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบถึงระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้คืนกองทุน และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้กู้ยืมชำระหนี้เมื่อจบการศึกษา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณกอบศักดิ์ ด้วงนา และคุณภาวิตา อินตะนก วิทยาการจากฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐบริษัทมหาชนจำกัด ธนาคารกรุงไทย มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIdb235e326b5

 

Read more...

ร่วมต้อนรับองคมนตรี

ร่วมต้อนรับองคมนตรี ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา

เมื่อเช้าวันที่13 พฤศจิกายน2562 โรงเรียนบ้านด่านโงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสนาะกลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณเทียมเดชคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และดร.ปัญญาทองนิลคณบดีคณะครุศาสตร์ร่วมต้อนรับพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหารครูและนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัดคือจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่เกิดจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมจึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไปปัจจุบันมีโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่อยู่ในการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจำนวน14 โรงเรียน

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆเช่นเป็นหน่วยงานกลางประสานงานความช่วยเหลือต่างๆไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดสรรทุนการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษาศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจัดส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนแก่ครูโรงเรียนกองทุนการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนโรงเรียนกองทุนการศึกษาโดยการติวO-NET ตลอดจนการถอดองค์ความรู้ความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนกองทุนการศึกษา

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIdb8e4ffd140

Read more...

สืบสานประเพณีลอยกระทง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีสืบสานประเพณีไทย จัดกิจกรรมลอยกระทง ขอขมาพระแม่คงคา

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประเพณีลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562 ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน และได้รับความสนใจจากบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดประดิษฐ์กระทงสด นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ “หลวงพ่อเกตุน้อย” ปิดทองพระประจำวันเกิด การแสดงละครชาตรี หนังตะลุง ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และไฮไลท์ของงานในปีนี้ นอกจากการลอยกระทงบริเวณศาลากลางน้ำแล้ว ยังมีการประกวดนางนพมาศ โดยในปีนี้มีสาวงามเข้าร่วมประกวดจำนวน 9 คน ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลนางนพมาศ ประจำปี 2562  ได้แก่ นางสาวนาเดีย บินมามะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวกรกนก อยู่เคียงเมือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวโชติมณี แสงกล้า คณะเทคโนโลยีการเกษตร และยังได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ขณะที่ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงสด ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสโมรสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมพยาบาล รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม En-Tech รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และทีมนายกนิศ สั่งลุย

ลอยกระทงนับเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทย จัดให้มีขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความขอบคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคา ด้วยการนำกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ตบแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน ปักธูปเทียน นิยมตัดเล็บ เส้นผมหรือใส่เหรียญกษาปณ์ลงไปในกระทง จากนั้นนำไปลอยในลำคลองหรือแม่น้ำ และเป็นที่เชื่อกันว่ากระทงนี้จะพัดไปซึ่งความโชคร้ายและความเศร้าโศกต่างๆ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 

Read more...

ขอเชิญสมัครและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 18 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562

ขอเชิญสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562

ขอแบบสมัคร / เสนอชื่อ ได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Dowanoad >>> ใบสมัครและปฏิทินการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี : http://op.pbru.ac.th/

Read more...

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดฝึกอบรมและทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดฝึกอบรมและทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมอบรมภาคความรู้ 1 วัน คนละ 1,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมอบรมภาคความสามารถ 1 วัน คนละ 1,500 บาท
- ค่าธรรมเนียมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ และค่าวัสดุอุปกรณ์ คนละ 1,500 บาท

ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร
โปรดส่งใบสมัคร พร้อมชำระเงินภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2562

***ตั้งแต่เวลา 09.00 - 14.00 น. 

สอบถาม/ติดต่อ ปัทมา (ออฟ) ไชยโชะ โทร.082 423 3664
และ ชาญยุทธ์ (เป๊ก) อรุณสวัสดิ์ โทร.081 941 0328
  
 


Read more...

ประชุมเตรียมพร้อมหลักสูตรระยะสั้น

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องลูกหว้า อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณะทำงานวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรสัมฤทธิบัตร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ทักษะ ความสามารถในงานเฉพาะให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeId909a68e7e2

 

Read more...

อบรมการทำสารคดีและถ่ายภาพเพลินเมืองเพชร

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสตูดิโอสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดการอบรมการทำสารคดีและถ่ายภาพท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นเพลินเมืองเพชร เข้าร่วมกว่า 100 คน โดยได้รับเกียรติจากมีคุณภัทราพร สังข์พวงทอง ครีเอทีพและผู้ดำเนินรายการกบนอกกะลา มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในวิธีการเล่าเรื่องและการถ่ายภาพ

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIdb3dd76c59c

 

 

Read more...

บรรยากาศตลาดนัดสีเขียว “กะโหนด Market@PBRU” เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอพักหญิงเพชรมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บรรยากาศตลาดนัดสีเขียว “กะโหนด Market@PBRU
เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าหอพักหญิงเพชรมรกต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account