ข่าว

นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (ฟรี)

นักศึกษาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรับบริการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย (ฟรี)
ณ ตึก29 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

http://nurse.pbru.ac.th/

Read more...

เปิดรับสมัครแล้วกับหลักสูตร “การทำธุรกิจไอศครีมผลไม้ตามฤดูกาล และการแปรรูป”

เปิดรับสมัครแล้วกับหลักสูตร “การทำธุรกิจไอศครีมผลไม้ตามฤดูกาล และการแปรรูป”
วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สมัครออนไลน์คลิ๊ก http://bit.ly/2vwZr79
เอกสารโครงการ http://bit.ly/2IYSy77 
แอดไลน์ศูนย์ฯ ttp://bit.ly/2Jhiev1

สอบถามได้ที่เบอร์โทร 081-3532403

Read more...

เรียนเชิญ นักศึกษาและบุคคลากรทุกท่าน มาฟังเสวนา "แรงบันดาลใจ และการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ"

"ไม่มีชัยชนะใด...ได้มาโดยไม่ต้องต่อสู้...
ไม่มีความสำเร็จใด...ได้มา...โดยไม่ต้องลงแรง"

เรียนเชิญ นักศึกษาและบุคคลากรทุกท่าน มาฟังเสวนา "แรงบันดาลใจ และการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ"
พบกับนักธุรกิจที่ใช้แรงบันดาลใจในการฝ่าฟันอุปสรรค ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

จัดโดย นักศึกษาชมรมพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ (UBIs Club) ร่วมกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รอบรับตรงอิสระ 3 
ประจำปีการศึกษา 2562  

---------------------------

               ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้จัดทำผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ 3 ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบ ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ตามวันเวลาในเอกสารแนบหมายเลข 2

               โดยให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติดังนี้ 

               1. ผู้ที่ได้การรับคัดเลือกตามประกาศแนบท้ายเข้าไปพิมพ์ใบชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ http://admission.pbru.ac.th
               2. ชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ตามช่องทางต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในใบชำระเงินและกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ที่ตนเอง ในกรณีที่ชำระเงินจากช่องทางต่าง ๆ สามารถติดต่อรับใบเสร็จของมหาวิทยาลัย ฯ ได้หลังจากวันชำระเงิน 10 วันทำการ โดยถือหลักฐานการชำระเงินมายื่นด้วยตัวเองที่ฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี (อาคารวิทยาภิรมย์ฝั่งทิศตะวันออก) ในวันและเวลาทำการ (8.30-16.30 น.)
               3. หากท่านไม่ชำระเงินตามวันเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์และจะดำเนินการเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสำรองขึ้นมาแทนตามลำดับต่อไป

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดประกาศ

http://nurse.pbru.ac.th/index.php

Read more...

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะผู้บริหาร ในการมาศึกษาดูงาน และขอคำแนะนำในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์เมคเกอร์สเปซ Innogineer Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ข้อมูลจาก : https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/all-news/2684-mahidol-engineering-welcomed-intech-pbru.html

Read more...

นักศึกษาสาขาเชฟ และสาขาอาหารฯ รับรางวัลเหรียญทองและทองแดง รายการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก”

สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะฝีมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบอาหารไทย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” สาขาการทำมัสมั่น

ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ดำเนิการจัดแข่งขันโดยกระทรวงแรง  " Amazing Thai Taste  เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562  โดยผลการแข่งขันมีดังนี้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนริศ  อรุณพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร  พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

- รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอชิตพล สังข์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์  พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ครั้งนี้นักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ฝึกฝน จนเกิดทักษะ ความชำนาญ เพื่อเข้าแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัย และยังสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

http://sci.pbru.ac.th/sci52/index.php/th/news/sci-faculty/743-thai-food-to-world-kitchen.html

Read more...

รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จัดหาผู้รับเหมาดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยให้บริการแก่บัณฑิตผู้ปกครอง ญาติ และมิตรสหายของบัณฑิต เพื่อการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครผู้ดำเนินการจำหน่ายดอกไม้ในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more...

ประกาศการจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต จำปีการศึกษา 2561

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพบัณฑิตในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ลานหน้าอาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ประกาศการจัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา2561

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account