ข่าว

ฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมกำกับดูแลงานด้านบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมกำกับดูแลงานด้านบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น คณะวิศวฯ และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัว ในโครงการ โครงการส่งเสริมชุมชนเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ และเศษอาหาร ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนหนองประดู่ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ภายใต้โครงการหลัก โครงการที่ 32 โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท โดยได้รับเกียรติจากคุณโกศล แสงทอง ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ บ้านป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง”การผลิตแก๊สชีวภาพสำหรับชุมชน” และต้องขอขอบพระคุณชุมชนหนองประดู่ นำโดย คุณวิโรจน์ บุญปลูก (ผู้ใหญ่เก่ง) ที่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของคณะทำงานในครั้งนี้ครับ

Read more...

รับชมการถ่ายทอดสด การแข่งขัน “เดอะ แชมเปี้ยนชิพ ฟุตซอล 2019” หรือ ฟุตซอล ไทยลีก 2 (ดิวิชั่น 1) วายเอฟเอ วอร์ริกซ์ ศรีราชา VS ม.ราชภัฎเพชรบุรี

วายเอฟเอ วอร์ริกซ์ ศรีราชา VS ม.ราชภัฎเพชรบุรี
รับชมการถ่ายทอดสด การแข่งขัน “เดอะ แชมเปี้ยนชิพ ฟุตซอล 2019” หรือ ฟุตซอล ไทยลีก 2 (ดิวิชั่น 1)

Read more...

ขอเชิญชวนชาว PBRU ร่วมรณรงค์ “ลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า” เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน ลดปริมาณขยะมูลฝอย

ขอเชิญชวนชาว PBRU ร่วมรณรงค์ “ลดการใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้า” เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน ลดปริมาณขยะมูลฝอย ไม่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ลดการเผาผลาญเชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ถ้าเราทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าสัปดาห์ละ 1 วัน เราจะสามารถช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุงต่อปีเลยทีเดียวค่ะ

งานสื่อสารองค์กร มีกิจกรรมดีๆมาแจกกันอีกแล้วจ้า
กติกาง่ายๆนะคะ
1. กดถูกใจและกดติดตาม เพจงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
2. กดไลท์และแชร์โพสนี้ พร้อมบอกวิธีที่เราจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้ง่ายๆ (เปิดเป็นสาธารณะ) 
เพียงแค่นี้ก็สามารถรับรางวัล “ถุงผ้าลดโลกร้อน” จากงานสื่อสารองค์กรไปเลยจ้าาาาาา

ตั้งแต่วันนี้ - 30 สิงหาคม 2562 มาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ

ปล.สำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมรอบที่แล้ว ให้มารับถุงผ้าที่งานสื่อสารองค์กรด้วยนะคะ

Read more...

คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 1113 และ1114/2562

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง เดือนสิงหาคม รายละเอียดเพิ่มเติม >>> คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจเวรรักษาการณ์และคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

Read more...

การส่งผลงานการเขียนเรียงความเข้าประกวด "จิตอาสา ด้วยศาสตร์พระราชา"

คุณสมบัติ
1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(ภาคปกติ)
2.เขียนเรียงความด้วยรายมือตนเองจำนวน 1 หน้ากระดาษA4 พร้อมเขียนชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะวิชา และเบอร์ติดต่อ
สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 20 กรกฎาคม 2562 
ณ ห้องงานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฯ จัดโครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อ.ปองพล รักการงาน รองคณบดีฯ จัดโครงการปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยได้นมัสการนิมนต์ ท่านเจ้าอาวาสวัดกำแพงแลง พระอธิการศราวุธ สุทฺธสีโล เป็นวิทยากรบรรยายธรรมเทศนา เรื่อง “ธรรมะ กับคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน” และได้รับเกียรติจากคุณอนุพงษ์ สายสินธุ์ เครือข่าย ปปส.เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง เพชรบุรี บรรยายเรื่อง “ พิษภัย และโทษทัณฑ์ ของยาเสพติด “ และในช่วงบ่าย 13.30 น. ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.สมสุข แขมคำ บรรยายพิเศษเรื่อง”คุณธรรมจริยะธรรมและทักษะในการใช้ชีวิตในสังคม” ซึ่งต้องของกราบนมัสการและขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านเป็นอย่างสูง

Read more...

วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปี 2562 ความสำคัญและกิจกรรมวันนี้

วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยปี 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 มาย้อนดูประวัติวันเข้าพรรษา ความสำคัญและกิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้าง

สำหรับ วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า "จำพรรษา" นั่นเอง โดย วันเข้าพรรษา 2562 ตรงกับวันพุธ ที่ 17 กรกฎาคม ซึ่งประวัติวันเข้าพรรษา ความสำคัญ กิจกรรม มีดังนี้

ประวัติวันเข้าพรรษา

"เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน ในฤดูฝน โดยแบ่งเป็น

- ปุริมพรรษา หรือ วันเข้าพรรษาแรก เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือถ้าปีใดมีเดือน 8 สองครั้ง ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

- ปัจฉิมพรรษา หรือวันเข้าพรรษาหลัง เริ่มตั้งแต่ วันแรมค่ำ 1 เดือน 9 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12

อย่างไรก็ตามหากมีกิจธุระ คือเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในเดียวนั้น ก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้ คราวหนึ่งไม่เกิน 7 คืน เรียกว่า "สัตตาหะ" หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

สำหรับข้อยกเว้นให้ภิกษุจำพรรษาที่อื่นได้ โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา เว้นแต่เกิน 7 วัน ได้แก่

1. การไปรักษาพยาบาลภิกษุ หรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย

2. การไประงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้

3. การไปเพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด

4. หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้

นอกจากนี้หากระหว่าง เดินทางตรงกับวันหยุดเข้าพรรษาพอดี พระภิกษุสงฆ์เข้ามาทันในหมู่บ้านหรือในเมืองก็พอจะหาที่พักพิงได้ตามสมควร แต่ถ้ามาไม่ทันก็ต้องพึ่งโคนไม้ใหญ่เป็นที่พักแรม ชาวบ้านเห็นพระได้รับความลำบากเช่นนี้ จึงช่วยกันปลูกเพิง เพื่อให้ท่านได้อาศัยพักฝน รวมกันหลาย ๆ องค์ ที่พักดังกล่าวนี้เรียกว่า "วิหาร" แปลว่า ที่อยู่สงฆ์ เมื่อหมดแล้ว พระสงฆ์ท่านออกจาริกตามกิจของท่านครั้ง ถึงหน้าฝนใหม่ท่านก็กลับมาพักอีก เพราะสะดวกดี แต่บางท่านอยู่ประจำเลย บางทีเศรษฐีมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็เลือกหาสถานที่สงบเงียบไม่ห่างไกลจากชุมชนนัก สร้างที่พัก เรียกว่า "อาราม" ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ดังเช่นปัจจุบันนี้

ทั้งนี้ โดยปกติเครื่องใช้สอยของพระตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้น มีเพียงอัฐบริขาร อันได้แก่ สบง จีวร สังฆาฏิ เข็ม บาตร รัดประคด หม้อกรองน้ำ และมีดโกน และกว่าพระท่านจะหาที่พักแรมได้ บางทีก็ถูกฝนต้นฤดูเปียกปอนมา ชาวบ้านที่ใจบุญจึงถวายผ้าอาบน้ำฝนสำหรับให้ท่านได้ผลัดเปลี่ยน และถวายของจำเป็นแก่กิจประจำวันของท่านเป็นพิเศษในเข้าพรรษา นับเป็นเหตุให้มีประเพณีทำบุญเนื่องในวันนี้สืบมา...

อย่างไรก็ตาม แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส ก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่น ๆ พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น พร้อมฟังเทศน์ ฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น อนึ่ง บิดามารดามักจะจัดพิธีอุปสมบทให้บุตรหลานของตน โดยถือกันว่าการเข้าบวชเรียนและอยู่จำพรรษาในระหว่างนี้จะได้รับอานิสงส์ อย่างสูง

นอกจากนี้ ยังมีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ "ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา" ประเพณีที่กระทำกันเมื่อใกล้ถึงฤดูเข้าพรรษา ซึ่งมีมาตั้งแต่โบราณกาล การหล่อเทียนเข้าพรรษานี้ มีอยู่เป็นประจำทุกปี เพราะในระยะเข้าพรรษา พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าเย็น และในการนี้จะต้องมีธูป-เทียนจุดบูชาด้วย พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อม ใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อกันว่าในการให้ทานด้วยแสงสว่าง จะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสว

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา

- ร่วมกิจกรรมทำเทียนจำนำพรรษา

- ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสามเณร

- ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล

- อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://hilight.kapook.com

Read more...

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour"

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม "พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour" 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล เวลา 13.00น.
สมัครในระบบกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
#รับสมัครแค่500 คน

Read more...

การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเปิด-ปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

--------------------

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศกึษา การลงทะเบียน และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดประกาศ 

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account