ข่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ฝ่ายงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ โครงการแก้ปัญหาความยากจน — ที่เทศบาลนายาง จังหวัดเพชรบุรี
"การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน"

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIde1f9da0a09

Read more...

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ประจำวันหยุด) กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ที่ 032/2562
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ 

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2542 และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีหน้าที่ตรวจตราดูแล เฝ้าระวัง กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม >>> แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ประจำวันหยุด) กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2562

Read more...

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIdf57c3ea28d

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 สมัครและลงทะเบียนวันนี้ รับทุนการศึกษา จำนวน 220 ทุน หมดเขต 30 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 สมัครและลงทะเบียนวันนี้ รับทุนการศึกษา จำนวน 220 ทุน
หมดเขต 30 เมษายน 2562

*เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 032708607 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ http://admission.pbru.ac.th/
ID Line : @acad.pbru , 
www.pbru.ac.th  #เรียนรู้แบบมืออาชีพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

........................................................

คณะและหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี

1. คณะครศาสตร์
2. คณะพยาบาลศาสตร์
3. คณะวิทยาการจัดการ
4. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

........................................................

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2562
เลขประชาชน  : 
 
   
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562  
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(คณะครุศาสตร์)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(โควตา)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาเรียนดี  
(คณะวิทยาการจัดการ)รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 2562  
(โควตา)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562  
(ทุน)ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
(Portfolio)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ความสามารถพิเศษ  
(Portfolio)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาความสามารถพิเศษ  
(รับตรงอิสระ รอบที่ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1  
(สำหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต) กำหนดให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เข้าพักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย  
(ทุน)ใบสมัครทุน ปีการศึกษา 2562  
(รับตรงอิสระ รอบที่ 1)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2562 รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 1(เพิ่มเติม)  
(โควตาเรียนดี และ Portfolio)รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตาเรียนดี และ รอบโควตาความสามารถพิเศษ (Portfolio)  
(รับตรงอิสระ รอบ 2)รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 2  
(รับตรงอิสระ รอบ 2)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 คณะพยาบาลศาสตร์  
new (รับตรงอิสระ รอบ 2)รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ รอบที่ 2 (เพิ่มเติม) new
Read more...

ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2019

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ขอเรียนเชิญนักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นิสิต-นักศึกษา และนักสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม

ส่งผลงานบทความวิจัยเข้าร่วมกิจกรรม
Thailand Research Expo : Symposium 2019

ในภาคบรรยาย(Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เพื่อเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน
สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาฯจะได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานบทความวิจัย
ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)"
จัดในระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/

Read more...

ธ.ก.ส.ศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรอาคาร

ธ.ก.ส.ศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรอาคาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่ นำโดยนายสุรินทร์ แก้วระย้า ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ธ.ก.ส. ที่ได้เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารทรัพยากรอาคาร (Facility Management) ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน สังกัดฝ่ายอำนวยการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ ประจำปี 2562 ด้านการบริหารงานก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคาร ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำเสนอแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 10 ปี (2561-2570) ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม ที่แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านที่ 3 การจัดการของเสีย ด้านที่ 4 การจัดการน้ำ ด้านที่ 5 การคมนาคมขนส่ง และด้านที่ 6 การศึกษา ซึ่งคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจในเรื่องของการจัดการของเสียของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยเฉพาะเศษอาหารที่นับว่าเป็นขยะอินทรีย์ ไปแปรรูปให้กลับมามีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม เช่น การนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ อาหารสัตว์ ปุ๋ยจากไส้เดือน เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้จะนำไปปรับใช้กับ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะให้กลับมาเกิดประโยชน์อีกครั้ง

#

รายงานโดย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

View the embedded image gallery online at:
https://www.pbru.ac.th/index.php/news-pbru#sigFreeIdf4cd8a98b4

Read more...

การควบคุมระบบสมองกลฝังตัวด้วย wifi bluetooth และ IoT

นายธนัช ธนาประเสริฐสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกทดลองปฏิบัติการควบคุมระบบสมองกลฝังตัวด้วย wifi bluetooth และ IoT ในการเข้าร่วมโครงการ “2019 NPTU Intelligent Robot Creative Design Camp” ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ National Pingtung University (NPTU), Taiwan (ไต้หวัน)

ตัวเล่นไฟล์วิดีโอ
 
 
00:13
 
00:14
 
 
 
 
Read more...

โครงการ “การพัฒนาเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่า (Canopy Walkway) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กรกรต เจริญผล รองคณบดี อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ อาจารย์ประจำแขนงเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์ และนายเผด็จพงษ์ อ้วนล่ำ วิศวกรโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมหาหรือกับ นายสันติชัย วีรกิโกศล สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่า (Canopy Walkway) ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

http://www.it.pbru.ac.th/news/canopy-walkway/

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และ นางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง ได้นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดี และ นางภควัน จันทนเสวี ผู้อำนวยการกองกลาง ได้นำบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account