งบประมาณประจำปี 2560

รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร-เดือน-ก.ย.-60

รายการกระทบเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรบุรี เลขที่บัญชี 703-6-01712-0 (งบประมาณแผ่นดิน)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

download >>>รายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร-เดือน-ก.ย.-60

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account