ข่าว

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

DSC 0173

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

                   วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา  ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

DSC 0152

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

DSC 0119

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

                   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลชั้น 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึกษาในครั้งนี้

วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้นำบุคลากรและผู้นำนักศึกษาในแต่ละหน่วยงานเข้าศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ทุกๆองค์กร โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิด ระบบการทำงาน ขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนในเรื่องของระบบกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเป็นการนำไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

วิ่งรักษ์โลก “Plogging on the beach @ Cha Am beach”

 

 

RUNING

ร่วมโครงการ “Plogging on the beach @ Cha Am beach”

“วิ่งรักษ์โลก” ไม่ทิ้งอะไรไว้บนพื้นทราย นอกจากรอยเท้า #ช่วยเราช่วยโลก

                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมโครงการ “Plogging on the beach @ Cha Am beach” “วิ่งรักษ์โลก” ไม่ทิ้งอะไรไว้บนพื้นทราย นอกจากรอยเท้า #ช่วยเราช่วยโลก เมื่อเวลา 17.00น. ของวันที่ 4 สิงหาคม 2561  ณ บริเวณชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  นำโดย   อาจารย์ชนาธิป บุบผามาศ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์  อาจารย์คมชนัญ   โวหาร อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา อาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนิภาพร กฤษณะเศรณี  ปลัดเทศบาลเมืองชะอำ กล่าวต้อนรับ  นายวิศณุ อรุณบำรุงวงศ์ รองผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเปิดโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

S 1155131

          กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกายพร้อมกับเก็บขยะในสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการเที่ยวที่สร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่นิยมท่องเที่ยวเชิงรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสนับสนุนให้ทุกคนใช้การวิ่งจ๊อกกิ้งในชีวิตประจำวันมากขึ้น  ส่งเสริมสุขภาพที่ดี  อีกทั้งยังรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแบบเพื่อจะพัฒนาไปสู่ค่านิยมหรือพฤติกรรมที่พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

ภาพกิจกรรม

Read more...

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษา (ทุนประพฤติดี)

Scholarships

ประกาศรับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาประเภทยกเว้นค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี

ทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี (ทุนประพฤติดี)

          

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี2561

Selection Results Gratitude 61

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี2561

          

announcement iconhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2ดาวน์โหลดhand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2hand 1464838 960 720 2announcement icon

 icon blue rwd   

 >>> ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย <<<

ช่องทางการติดตามข่าวสาร

    LINE Icon ไลน์ กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
   facebook logos PNG19759FACEBOOK องค์การนักศึกษา มรภ.เพชรบุรี

Read more...

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก แม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account