ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

Super User

Super User

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสร้างการรับรู้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานและสร้างการรับรู้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

Read more...

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ กับความพร้อมให้บริการ WiFi ได้แก่ PBRU-5G, PBRU-WIFI, eduroam

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

กับความพร้อมให้บริการ WiFi ได้แก่ PBRU-5G, PBRU-WIFI, eduroam

พร้อมแล้ว สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคน

ผลงาน : การใช้สื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชาหลักการสื่อสารมวลชน ของนักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

Read more...

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้...ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ

เรียนเหนื่อย ร้อน หิวน้ำ พบกับความสดชื่นนนนนน..ที่มอเตรียมไว้
กับตู้กดน้ำ ทั้งน้ำดื่ม น้ำอัดลม น้ำชา เครื่องดื่มเกลือแร่และอื่นๆอีกมากมาย

พร้อมแล้ว สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกคน
ผลงาน : การใช้สื่อมวลชนเพื่อการส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย ในรายวิชาหลักการสื่อสารมวลชน ของนักศึกษาชั้นปี 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ นักวิ่งทุกท่าน ที่ร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล PBRU Mini-Super Half Marathon 2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณ  นักวิ่งทุกท่าน ที่ร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล  PBRU Mini-Super Half Marathon 2019 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จะได้นำเงินไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณชาวจังหวัดเพชรบุรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน นักศึกษาทุกคน ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและให้ความร่วมมือ จนงานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอบคุณจากใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account