ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

Super User

Super User

ประกาศผลสอบพนักงานประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ นั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>ประกาศผลสอบพนักงานประเภทวิชาการ สังกัดโรงเรียนสาธิต ฯ สาขาวิชาสังคมศึกษา

Read more...

ขอเชิญฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "เวทีแห่งการเรียนรู้ สู่การเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑"

ขอเชิญฟังการบรรยาย ในหัวข้อ "เวทีแห่งการเรียนรู้ สู่การเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑" พบกับ พี่เบส อรพิมพ์ รักษาผล นักพูดผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะมาปลุกความเป็นครูในตัวคุณ พบกันในวันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป แล้วเจอกันนะคะ อีโมติคอน kiki (ผู้ที่สนใจเตรียมสำรองที่นั่งได้ในระบบกิจกรรมนักศึกษาเร็วๆ นี้)

Read more...

ผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทแสดงความจำนง) ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ประเภทแสดงความจำนง) 
ประจำปีการศึกษา 2559

Read more...

กิจกรรมฟังการโต้วาที

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมฟังการแข่งขันการโต้วาที วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account