ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)

Super User

Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ เข้ารับ​รางวัล​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ เข้ารับ​รางวัล​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.เสนาะ​ กลิ่นงาม​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร​ เข็มเงิน​ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี​ เข้ารับรางวัล​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562​ จากนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร การประกวด​ "สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2562​ จัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน​ ที่มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันแก่นักเรียน นักศึกษา เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย​ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา และรณรงค์ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งยังเป็นการสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา​ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรทุกภาคส่วนสวมหมวกนิรภัย​ 100​% เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์​ และลดความรุนแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ​
#
รายงานโดย​ งานสื่อสารองค์กร​ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี Action Learning”

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี Action Learning”

Read more...

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read more...

รายการรอบรั้ว PBRU ช่วง : เจาะลึก PBRU ( นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลการแข่งขันทำอาหารในรายการ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 )

รายการรอบรั้ว PBRU
ช่วง : เจาะลึก PBRU ( นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลการแข่งขันทำอาหารในรายการ Thailand’s International Culinary Cup (TICC) 2019 )
รายวิชา : วิชาการสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
โดย : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ร่วมกับงานสื่อสารองค์กร

Read more...
Subscribe to this RSS feed

เกี่ยวกับ PBRU

สำหรับบุคลากร

Log in

fb iconLog in with Facebook
create an account